28 | 09 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Ілона запитує: Доброго дня допоможіть будь ласка знайти літературу (матеріал) на курсову роботу по темі "Сутність, види прибутку та механізм його розподілу"

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Ілона запитує: Доброго дня допоможіть будь ласка знайти літературу (матеріал) на курсову роботу по темі "Сутність, види прибутку та механізм його розподілу"

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
2053

Відповідь

Наша відповідь:
Шановна Ілоно! 
По Вашій темі пропонуємо переглянути наступні документи:


 1. Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / М. М. Бердар. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 с. 
 2. Бланк И. А. Управление прибылью /И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 320 с.
 3. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту / Е. Ф. Брыхгейм. - К., 2003. – 258 с.
 4. Гейєр Е. С. Теоретико-методологічні проблеми формування прибутку під впливом статичної та динамічної балансових теорій / Е. С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3,ч.2. – С.28–36. 
 5. Грицюк Е.О. Економіка підприємства : навч. посібник / Е. О. Грицюк. – К. : Дакор, 2009. – 304 с.
 6. Зінченко О. А. Стратегія управління якістю прибутку підприємства / О. А. Зінченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N9. – С.124–129. 
 7. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : навч. посібник / І. В. Зятковський. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.
 8. Клокар О. О. Особливості формування та використання чистого прибутку сільськогосподарських підприємств / О. О. Клокар // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3. – С.96–101. 
 9. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л.О. Коваленко. – 3-тє вид., виправ. і доп. – К. : Знання, 2008. – 483 с.
 10. Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. М. Любенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 264 с. 
 11. Проскура К. П. Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства / К. П. Проскура // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N5. – С.115-121.
 12. Фінансова діяльність підприємств : підручник / О. М. Бандурака, Н. Л. Коробов, П. І. Орлов, К. Л. Петрова. - К.: Либідь, 2003. – 296 с.
 13. Фінансове планування і управління на підприємствах: навч. посібник / Г.А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов, А. В. Бугай. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 432 с.
 14. Чернодубова Е. В. Роль фінансового механізму у забезпеченні ефективності управління прибутком підприємства / Е. В. Чернодубова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3, ч.2. – С.194–200. 
 15. http://fingal.com.ua/content/view/853/39/1/2/
 16. http://pidruchniki.ws/11151212/ekonomika/finansovo-ekonomichni_rezultati_diyalnosti_pidpriyemstva#566

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ВДРЕБЕЗГИ. Новая информационная экономика и трансформация бизнес-стратегий
Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки