25 | 02 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Ілона запитує: Доброго дня допоможіть будь ласка знайти літературу (матеріал) на курсову роботу по темі "Сутність, види прибутку та механізм його розподілу"

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Ілона запитує: Доброго дня допоможіть будь ласка знайти літературу (матеріал) на курсову роботу по темі "Сутність, види прибутку та механізм його розподілу"

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
1905

Відповідь

Наша відповідь:
Шановна Ілоно! 
По Вашій темі пропонуємо переглянути наступні документи:


 1. Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / М. М. Бердар. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 с. 
 2. Бланк И. А. Управление прибылью /И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 320 с.
 3. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту / Е. Ф. Брыхгейм. - К., 2003. – 258 с.
 4. Гейєр Е. С. Теоретико-методологічні проблеми формування прибутку під впливом статичної та динамічної балансових теорій / Е. С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3,ч.2. – С.28–36. 
 5. Грицюк Е.О. Економіка підприємства : навч. посібник / Е. О. Грицюк. – К. : Дакор, 2009. – 304 с.
 6. Зінченко О. А. Стратегія управління якістю прибутку підприємства / О. А. Зінченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N9. – С.124–129. 
 7. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : навч. посібник / І. В. Зятковський. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Кондор, 2003. – 364 с.
 8. Клокар О. О. Особливості формування та використання чистого прибутку сільськогосподарських підприємств / О. О. Клокар // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3. – С.96–101. 
 9. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л.О. Коваленко. – 3-тє вид., виправ. і доп. – К. : Знання, 2008. – 483 с.
 10. Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. М. Любенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 264 с. 
 11. Проскура К. П. Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства / К. П. Проскура // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N5. – С.115-121.
 12. Фінансова діяльність підприємств : підручник / О. М. Бандурака, Н. Л. Коробов, П. І. Орлов, К. Л. Петрова. - К.: Либідь, 2003. – 296 с.
 13. Фінансове планування і управління на підприємствах: навч. посібник / Г.А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов, А. В. Бугай. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 432 с.
 14. Чернодубова Е. В. Роль фінансового механізму у забезпеченні ефективності управління прибутком підприємства / Е. В. Чернодубова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3, ч.2. – С.194–200. 
 15. http://fingal.com.ua/content/view/853/39/1/2/
 16. http://pidruchniki.ws/11151212/ekonomika/finansovo-ekonomichni_rezultati_diyalnosti_pidpriyemstva#566

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч2
Туристичне країнознавство. Європа
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки