28 | 09 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Віка запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, відщукати літературу на тему: "Методика аналізу наявності та ефективності використання основних засобів" (предмет "Економічний аналіз"). Дякую за допомогу!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Віка запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, відщукати літературу на тему: "Методика аналізу наявності та ефективності використання основних засобів" (предмет "Економічний аналіз"). Дякую за допомогу!

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
2069

Відповідь

Наша відповідь:
Шановна Віко! На Ваш запит пропонуємо переглянути наступні джерела:


1) Аналіз ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів // Економічний аналіз : навч. посібник / за ред. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ПП "Рута", 2003. – 680 с.
2) Аналіз стану та ефективності використання основних фондів та нематеріальних активів // Подольська, В. О. Фінансовий аналіз : Навч. посібник / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с. – Режим доступу: http://smsbook.com.ua/Tema_5_Analiz_stanu_ta_efektivnosti_vikoristannya_osnovnihfondiv_ta_nematerialnih_aktiviv_35.html#35
3) Аналіз ефективності використання основних засобів // Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/176/39/1/1/#1067
4) Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами й ефективності їх використання // Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підручник / П.Я. Попович . – 3-тє вид., перероб. і доп . – К. : Знання, 2008 . – 630 с. – Режим доступу: http://libfree.com/192704401_ekonomikaanaliz_zabezpechenosti_pidpriyemstva_osnovnimi_zasobami_efektivnosti_vikoristannya.html
5) Аналіз стану та використання основних фондів, їх впливу на обсяг продукції: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/662/5/
6) Аналіз ефективності використання основних фондів: http://fingal.com.ua/content/view/1344/39/1/2/
7) Аналіз використання основних засобів // Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – С.178–205.
8) Довгалюк Н. В. Методологія визначення та методика аналізу економічної ефективності
використання та відтворення основних засобів аграрного сектору економіки:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10dnvase.pdf
9) Крічка Н. М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів / Н. М.Крічка // Економіка і держава. – 2009. – № 6. – С. 73–75.
10) Круш П.В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посібник для вузів / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, О. В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 165 с.
11) Методика аналізу ефективності використання основних фондів: http://uk.wikibooks.org/wiki/Основні_виробничі_засоби#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D0.B7.D1.83_.D0.B5.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.96_.D0.B2.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.84.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D1.96.D0.B2
12) Романів С., Івануса А. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві // Економічний аналіз. – 2008. – № 2(18). – С. 279–281.
13) Тютюник В. На повну! [Текст] : аналіз використання основних виробничих засобів / В. Тютюник // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011 . – № 12. – С. 30?35.
14) Чорна І. О. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення: http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/94-efektivnist-vikoristannya-osnovnix-virobnichix-fondiv-ta-rozrobka-propozicij-shhodo-yiyi-polipshennya-chorna-i-o.html

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
101 хорошая идея как создать совершенный бизнес
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки