09 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Юлія запитує: Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу за темою "Алгоритм як основа виконання інформаційно-аналітичних досліджень" Дякую за допомогу!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Юлія запитує: Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу за темою "Алгоритм як основа виконання інформаційно-аналітичних досліджень" Дякую за допомогу!

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
954

Відповідь

Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо скористатися наступними джерелами:


 1. Реферування та інформаційно-аналітична діяльність http://www.nbuv.gov.ua/books/2002/02smbunl/23.htm
 2. Блюменау Д. И. Информационный аназиз/синтез для формирвания вторичных документов : учебно-практ. пособие/ Блюменау Д. И. – СПб : Профессия, 2002 – 240 с. – (Серия “Специалист”).
 3. Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В. Брежнева. - СПБ.:Профессия, 2004 . - 303 с.
 4. Булахова Г. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як форма творення наукового знання / Г. Булахова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2009. — Вип. 25. — С. 328-330. — Бібліогр.: 3 назв.
 5. Гольдгамер Г. И. Научно-информационная деятельность: Практика. Проблемы / Г. И. Гольдгамер. – М. : Радио и связь, 1986. – 280 с. 
 6. Гончаренко А.П. Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності / А.П. Гончаренко // НТІ. — 2008. — N 2. — С. 3-5. — Бібліогр.: 10 назв.
 7. Гранчак Т. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти / Т. Гранчак // Бібл. вісн. — 2004. — N 6. — С. 13-17.
 8. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 20 - 22 трав. 2008 р., Київ / Ред.: М.С. Слободяник; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. — К., 2008. — 254 с.
 9. Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". Секція 1 "Інформаційно- аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти": Матеріали для учасників секції, (12-14 жовтня 2004 р.) / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів держ. влади (СІАЗ) / Олексій Семенович Онищенко (гол.ред.). — К. : Видавництво НБУ ім. В.І.Вернадського "НВЦ", 2004. — 110с. — Укр. та рос. мовами. — Бібліогр.: в кінці робіт.
 10. Пархоменко О.В. Дослідження стану використання аналітичних методів в інформаційно-аналітичній діяльності / О.В. Пархоменко, Т.К. Куранда // НТІ. — 2004. — N 1. — С. 18-27. — Бібліогр.: 3 назв.
 11. Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: Моногр. / В.Д. Пархоменко, О.В. Пархоменко; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). — К., 2006. — 224 с. — Бібліогр.: с. 213-221.
 12. Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як напрям наукового дослідження / О.В. Пархоменко // НТІ. — 2006. — N 3. — С. 11-13. — Бібліогр.: 7 назв.
 13. Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як складова управління сферою науково-технічної діяльності / О.В. Пархоменко // НТІ. — 2004. — N 2. — С. 27-31. — Бібліогр.: 9 назв.
 14. Пархоменко В.Д. Інформаційно-аналітична діяльність: проблеми і перспективи / В.Д. Пархоменко, Г.І. Калитич // НТІ. — 2000. — N 1. — С. 2-5.
Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності / Г. Сілкова // Вісн. Кн. палати. — 1999. — N 3(33). — С. 15-16. — Бібліогр.: 6 назв.
 15. Сілкова Г. Інформаційно-аналітичні дослідження в структурі інформаційних ресурсів // Вісн. Кн. палати. — 2001. — N 2. — С. 14-15.
 16. Сілкова Г.В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Сілкова. – К., 1998. – 36 с.
 17. Справочник библиотекаря / Под ред. А. Н. Ванеева, В. М. Минкиной. – СПб : Профессия, 2000. – С. 91–107.
 18. Справочник библиографа / науч. ред.. А.Н. Ванеев, В.А. Мникина – изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2003. – 560 с.

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Кофеин для продавцов
Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки