11 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Мушок запитує: Аналіз стану економіки Швейцарії

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Мушок запитує: Аналіз стану економіки Швейцарії

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
804

Відповідь

Мушок запитує: Аналіз стану економіки Швейцарії(та її основних макроекономічних показників:обсяг ВВП, ВНП, НД, валових та чистих інвестицій, експорту та імпорту; показники, що характеризують рівень безробіття, суспільної продуктивності праці, інфляційні процеси тощо) за останні 10 років. Наперед дякую

Наша відповідь:

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

  Швейцария — экономика, ВВП: http://iformatsiya.ru/europe/107-shvejcariya-yekonomika-vvp.html
 Социально-экономическая характеристика Швейцарии: http://www.coolreferat.com/Социально-экономическая_характеристика_Швейцарии
 Сучасна структура економіки Швейцарії: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Economics/21078.doc.htm
 Економіка Швейцарії встановила антирекорд за два роки: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?ekonomika_shveytsariyi_vstanovila_antirekord_za_dva_roki&objectId=164090
 Економіка Швейцарії вийшла з рецесії в III кв. 2009 р.: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2009/12/01/179763
 Цюблер, Г. Швейцарія - стабільна, конкурентоспроможна країна : досвід для України [Текст] [Електронний ресурс] / Г. Цюблер // Економічний часопис-XXI / . – 2010 . – N1-2 . – С.21-25.- Режим доступу: http://soskin.info/ea/2010/1-2/20109.html

Книги:

Александров, И. М. Налоговые системы России и зарубежных стран / И. М. Александров. – М. : Бератор-Пресс, 2002. – 192 с.
Безуглий, В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : Навч. посібник / В.В. Безуглий. – М. : ВЦ "Академія", 2005. – 704 с. 
Міжнародні фінанси : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Козак (ред.). — Вид. 3-тє, перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 639с.
Швейцария: бизнес, инвестиции, иммиграция [Текст]. - СПб. : Издательский дом "Бизнес-пресса", 2003. - 64 с.: ил.
Швейцария. Инвестиционный путеводитель: Экономика. Право. Налогообложение. Недвижимость. Цифры и факты. Контактная информация / Кристиан Келин (ред.)А. Залесова (пер.с англ.). — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 795с.

Статті:

Бершеда, Т. Економічний потенціал Швейцарії та Українсько-Швейцарське співробітництво / Т. Бершеда // Економіка України. – 2003. – N12. – С.82-84.
Кодацький, В. Грошово- кредитна система Швейцарії [Текст] / В. Кодацький, О. Баркова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – N6. – С.166-169. 
Красавина, Л. Н. Швейцарский стиль банковской системы / Л.Н. Красавина // Деньги и кредит. – 2003. – N3. – С.42-48. 
Кульчинська, Р. Особливості сучасної банківської системи Швейцарії/ Р. Кульчинська // Вісник Національного банку України. – 2005. – N9. – С.40-44.
Сидоренко, О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної крнкурентоспроможності [Текст] / О. Сидоренко // Дзеркало тижня. – 2007. – N42-43. – С.14.

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Туристичне краєзнавство
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки