09 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Тетяна запитує: 1.доходи і витрати банку,як об'єкти обліку. 2.класифікація діяльності банку.

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Тетяна запитує: 1.доходи і витрати банку,як об'єкти обліку. 2.класифікація діяльності банку.

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
843

Відповідь

Наша відповідь:

Шановна Тетяно! На Ваш запит пропонуємо переглянути натупні джерела:
1). Доходи і витрати банку, як об’єкти обліку

  Аналіз банківської діяльності : підручник / за ред. А. М. Герасимович. –К. : КНЕУ, 2005. – 599 с. 
Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна; — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с. (ТЕМА 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ)
 Зайцева В. Г. Відображення у податковому обліку процентних доходів за кредитами, які надаються банком своїм підрозділам (філіям) / В. Г. Зайцева // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – N5. – С.34-35. 
  Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/70/28/
  Медвідь Л. Г. Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 360 с. 
  Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с. – Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/000259/inx36.php
  Облік у банках [Текст] : підручник / О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав'янська [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с. (Розділ 11. Облік доходів і витрат банків України)
 Спяк Г. I. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків / Г. I. Спяк, Т. I. Фаріон // Облік і аудит у банках : Навч. посібник / Г. I. Спяк, Т. I. Фаріон. – К. : Атіка, 2004. – С.220-240. 
 Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://libfree.com/102345510_bankivska_spravaoblik_dohodiv_vitrat_finansovih_rezultativ_diyalnosti_banku.html
 Щибиволок, З.I. Аналіз банківської діяльності : Навч. посібник / З. I. Щибиволок. – К. : Знання, 2006. – 311 с. 
 
Доходи, витрати та прибуток банку:
http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/stoyko/str/05.htm
http://books.br.com.ua/41383
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_18/u1118dry.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/12682/1/методичка_лекции_ОБЛІК.pdf

2). Класифікація діяльності банку

Вовчак О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 560 с. 
Економічні та правові основи банківської діяльності: http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B001/4101.htm
ЗАКОН УКРАЇНИ. Про банки і банківську діяльність: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
Класифікація моделей банківської діяльності: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_5/u1105kap.pdf
Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,106/id,2040/
Бажаємо успіхів!

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Банківська система
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки