09 | 12 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Організація туризму (організація анімаційної діяльності) PDF Друк e-mail
П'ятниця, 14 липня 2017, 11:02

Організація туризму (організація анімаційної діяльності)

Тараненко О. О.

Організація туризму (організація анімаційної діяльності) : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ПУЕТ / О. О. Тараненко, І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с.

Запропоновані навчальні завдання та методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Організація туризму (організація анімаційної діяльності)» спрямовано на формування необхідних умінь і навичок для надання анімаційних послуг майбутніми фахівцями сфери туризму.

 
Идентификация и методы определения фальсификации товаров PDF Друк e-mail
П'ятниця, 14 липня 2017, 09:53

Идентификация и методы определения фальсификации товаров

Омельченко Н. В.

Идентификация и методы определения фальсификации товаров : учебные задания и методические рекомендации для практических занятий по учебной дисциплине для студентов специальностей 8.03051002 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» и 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательной программы «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» степени магистра ПУЭТ / Н. В. Омельченко, А. С. Браилко. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 36 с.

Заданиями учебной дисциплины в современных рыночных условиях является подготовка опытных специалистов, способных к организации прослеживаемости продукции, проведению идентификации, обеспечению объективности процесса выявления фальсификации товаров, а также защиты населения от возможных ее последствий. Залогом вышеупомянутого является овладение будущими товароведами-экспертами знаниями, умениями и навыками о проведении различных видов идентификации, установлении подлинности товаров, выявления фальсификации товаров с помощью соответствующих методов на всех этапах их жизненного цикла.

 
Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів PDF Друк e-mail
Четвер, 13 липня 2017, 11:18

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Омельченко Н. В.

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять із навчальної дисципліни для студентів спеціальностей 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра ПУЕТ / Н. В. Омельченко, А. С. Браїлко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 35 с.

Навчальна дисципліна «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів» є складовою частиною підготовки фахівців спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра. Завданнями навчальної дисципліни в сучасних ринкових умовах є підготовка досвідчених фахівців, здатних до організації простежуваності продукції, проведення ідентифікації, забезпечення об’єктивності процесу виявлення фальсифікації товарів, а також захисту населення від можливих її наслідків. Запорукою вищезазначеного є оволодіння майбутніми товарознавцями-експертами знаннями, вміннями та навичками щодо проведення різних видів ідентифікації, встановлення справжності товарів, виявлення фальсифікації товарів за допомогою відповідних методів на всіх етапах їх життєвого циклу.

 
Управление международной конкурентоспособностью PDF Друк e-mail
Середа, 12 липня 2017, 15:21

Управление международной конкурентоспособностью

Шкурупий О. В.

Управление международной конкурентоспособностью : методические рекомендации по написанию курсовой работы для студентов специальности 056 «Международные экономические отношения» степени магистра ПУЭТ / О. В. Шкурупий, В. И. Клименко. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 30 с.

Подготовка курсовой работы направлена на углубление студентом знаний относительно предмета исследований, который определяется в соответствии с широкой проблематикой в рамках анализа международной конкурентоспособности первичных субъектов хозяйствования и национальных экономик. Целью выполнения курсовой работы является также приобретение студентами таких умений: самостоятельно проводить анализ по теме курсовой работы, использовать специальную литературу, грамотно формулировать и высказывать свое мнение, делать выводы и обосновывать предложения.

 
Борис Мартос і кооперація PDF Друк e-mail
Середа, 12 липня 2017, 11:34

Борис Мартос і кооперація

Нестуля О. О.

Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 233 с.

ISBN 978-966-184-263-1

У книзі висвітлено діяльність видатного українського кооператора, ученого, педагога, економіста, політика та громадського діяча, ініціатора й учасника підготовки фахівців для кооперативних організацій і закладів інших форм господарювання Бориса Миколайовича Мартоса. Мета дослідження зумовила використання різних джерел, зокрема наукової літератури, періодики, архівних матеріалів. У праці осмислено еволюцію кооперативних ідей знаного співвітчизника, систематизовано біографічні відомості про нього, акцентовано на активній участі в кооперативному русі Полтавщини та внеску у становлення кооперативних організацій України 1917–1919 рр. Розкрито особливості науково-педагогічної і громадської діяльності Б. Мартоса в еміграції.

 
« ПочатокПопередня6162636465666768НаступнаКінець »

Сторінка 62 з 68
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Тиждень права
Аудиотренинг Брайан Трейси «21 способ стать выдающимся менеджером»
Україна в Європі і світі
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки