06 | 07 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Управління якістю PDF Друк e-mail
Понеділок, 11 червня 2018, 09:41

Управління якістю

Назаренко В. О

Управління якістю : навчальний посібник / В. О. Назаренко, Н. В. Герман. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 225 с.

Розглянуто основні теоретичні положення, узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду функціонування систем управління якістю. Значна увага приділяється системам екологічного управління, управління безпечністю харчових продуктів та ін. Навчальний матеріал викладено з урахуванням чинних міжнародних і державних стандартів України в галузі управління якістю та особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти.

 
Системы: свойства и принципы организации PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 червня 2018, 15:17

Системы: свойства и принципы организации

Маца К. А.

Системы: свойства и принципы организации : научная публикация / К. А. Маца. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 364 с.

ISBN 978-966-184-84-6

Изложены исходные понятия и положения теории систем, основы системной методологии и методики системы исследований. Системность трактуется как свойство и способ существования материи и окружающего мира. Рассматриваются принципы организации систем и их проявления в неорганической, органической природе и обществе.

Анализируется системная организация Земли как целостной планетарной иерархии. Обосновывается концепция земной планетарной системы (ЗПС), разработанная автором. Исследуется планетарная ниша человека и общества, дается новое определение их природы.

Для преподавателей, аспирантов, студентов и тех, кто интересуется системной организацией окружающего мира.

 
Фінансове право PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 червня 2018, 15:06

Фінансове право

Лаврик Г. В.

Фінансове право : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» галузі знань 0304 «Право»/галузі знань 08 «Право» / Г. В. Лаврик, Г. В. Терела. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 46 с.

Курсова робота із правових дисциплін виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих студентами в навчальному процесі, та їх застосування для розв’язання конкретного фахового завдання, а також для отримання досвіду роботи з нормативно-правовими актами, іншими джерелами права, законопроектами та науковою юридичною літературою. Курсова робота – індивідуальна робота студента, що має самостійний науковий характер і є важливим етапом навчального процесу та підготовки бакалаврів.

 
Ринок послуг автомобільного транспорту України: статистичний аспект PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 червня 2018, 14:43

Ринок послуг автомобільного транспорту України: статистичний аспект

Гречка О. В.

Ринок послуг автомобільного транспорту України: статистичний аспект : монографія / О. В. Гречка. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 169 с.

ISBN 978-966-184-282-2

У монографії комплексно досліджуються теоретико-методологічні засади статистичного аналізу стану та тенденцій розвитку ринку послуг автомобільного транспорту України.

Монографія розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами економічного розвитку та конкурентоспроможності країни.

 
Фінансово-господарський контроль PDF Друк e-mail
Четвер, 07 червня 2018, 09:48

070618 127 364

Верига Ю. А.

Фінансово-господарський контроль : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ступеня бакалавра ПУЕТ / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична, Г. О. Соболь. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 232 с.

Навчальна дисципліна «Фінансово-господарський контроль» включає 8 тем, об’єднаних у два змістовних модулі. Націленості на навчальну діяльність студента сприяє наведення начальної програми й тематичного плану курсу, термінологічного словника, новітніх інформаційних джерел.

За кожною темою навчальної дисципліни для її самостійного опрацювання подано основні компетентності студента, конспект теорії навчального матеріалу, завдання для виконання на практичних заняттях, ситуаційні завдання для індивідуально-консультативної та самостійної роботи. Для здійснення студентом самоконтролю якості вивчення навчального матеріалу з кожної теми наводяться тести. Для поглибленого вивчення матеріалу запропоновано теми рефератів, що передбачають опрацювання додаткових фахових джерел. У межах вивчення навчальної дисципліни запропоновано напрями науково-дослідної роботи студентів.

Результатом вивчення навчального матеріалу окремого модуля є виконання поточної контрольної роботи, структура й орієнтовний зміст якої наводиться в навчально-методичному посібнику. Для складання підсумкового контролю наводяться перелік питань та орієнтовний зміст ситуаційних завдань.

 
« ПочатокПопередня51525354555657585960НаступнаКінець »

Сторінка 60 з 80
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Мировая экономика
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки