03 | 06 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Фінансово-господарський контроль PDF Друк e-mail
Четвер, 07 червня 2018, 09:48

070618 127 364

Верига Ю. А.

Фінансово-господарський контроль : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ступеня бакалавра ПУЕТ / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична, Г. О. Соболь. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 232 с.

Навчальна дисципліна «Фінансово-господарський контроль» включає 8 тем, об’єднаних у два змістовних модулі. Націленості на навчальну діяльність студента сприяє наведення начальної програми й тематичного плану курсу, термінологічного словника, новітніх інформаційних джерел.

За кожною темою навчальної дисципліни для її самостійного опрацювання подано основні компетентності студента, конспект теорії навчального матеріалу, завдання для виконання на практичних заняттях, ситуаційні завдання для індивідуально-консультативної та самостійної роботи. Для здійснення студентом самоконтролю якості вивчення навчального матеріалу з кожної теми наводяться тести. Для поглибленого вивчення матеріалу запропоновано теми рефератів, що передбачають опрацювання додаткових фахових джерел. У межах вивчення навчальної дисципліни запропоновано напрями науково-дослідної роботи студентів.

Результатом вивчення навчального матеріалу окремого модуля є виконання поточної контрольної роботи, структура й орієнтовний зміст якої наводиться в навчально-методичному посібнику. Для складання підсумкового контролю наводяться перелік питань та орієнтовний зміст ситуаційних завдань.

 
Методичні рекомендації для написання дипломної роботи студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» ступеня магістра ПУЕТ PDF Друк e-mail
Четвер, 07 червня 2018, 07:44

Методичні рекомендації для написання дипломної роботи студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» ступеня магістра ПУЕТ

Методичні рекомендації для написання дипломної роботи студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» ступеня магістра ПУЕТ / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, В. М. Волощук, С. О. Усенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 48 с.

Підготовка, виконання та захист дипломної роботи характеризує магістранта як спеціаліста в конкретній галузі, який уміє творчо мислити, розробляти та впроваджувати в життя наукові задуми й розробки, украй необхідні для сучасного виробництва в галузі біотехнологій.

 
Общая биология PDF Друк e-mail
Четвер, 07 червня 2018, 07:37

Общая биология

Усенко С. А.

Общая биология : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины студентами направления подготовки 6.051401 «Биотехнология»/специальности «Биотехнологии и биоинженерия» степени бака-лавра ПУЭТ / С. А. Усенко, Л. В. Флока. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 75 с.

Изучение учебной дисциплины позволит специалистам получить необходимые знания для увеличения количества и повышения качества биотехнологической продукции и её экологической безопасности, существенно повысит научный уровень специалистов данного профиля, способных квалифицированно внедрять на практике новейшие достижения науки. При этом значительная роль отводится учебным дисциплинам, которые предоставляют фундаментальные знания по общей биологии.

 
Програма виробничої практики для студентів 1, 3 курсів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» галузі знань 0304 «Право»/галузі знань 08 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ PDF Друк e-mail
Вівторок, 10 квітня 2018, 09:48

Програма виробничої практики для студентів 1, 3 курсів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» галузі знань 0304 «Право»/галузі знань 08 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ

Терела Г. В.

Програма виробничої практики для студентів 1, 3 курсів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» галузі знань 0304 «Право»/галузі знань 08 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Терела. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с.

Виробнича практика є важливою складовою професійної підготовки студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Порядок її проходження передбачається навчальними планами підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право».

Виробнича практика студентів є важливим етапом наскрізної практичної підготовки фахівців. Зміст практики відповідає вимогам, передбаченим варіативною частиною освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра із правознавства/бакалавра з права.

Програма виробничої практики є основним навчально-методичним документом, згідно з яким планується і регламентується діяльність керівників практики від вищого навчального закладу, баз практики та студентів. У програмі викладається мета, завдання та зміст виробничої практики, загальні вимоги до організації її проведення та підведення підсумків.

 
Програма виробничої бакалаврської практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ PDF Друк e-mail
Вівторок, 10 квітня 2018, 09:45

Програма виробничої бакалаврської практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ

Терела Г. В.

Програма виробничої бакалаврської практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Терела. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 31 с.

Виробнича бакалаврська практика є важливою складовою професійної підготовки студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Порядок її проходження передбачається навчальними планами підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право».

Виробнича бакалаврська практика студентів є важливим етапом наскрізної практичної підготовки фахівців. Зміст практики відповідає вимогам, передбаченим варіативною частиною освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра із правознавства.

Програма виробничої бакалаврської практики є основним навчально-методичним документом, згідно з яким планується і регламентується діяльність керівників практики від вищого навчального закладу, баз практики та студентів. У програмі викладається мета, завдання і зміст виробничої практики, загальні вимоги до організації її проведення та підведення підсумків.

 
« ПочатокПопередня51525354555657585960НаступнаКінець »

Сторінка 59 з 78
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Управление бизнесом. Лучшие мировые практики
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки