10 | 07 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Теорія держави і права PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 12:04

Теорія держави і права

Лаврик Г. В.

Теорія держави і права : методичні рекомендації щодо виконання курсового проектування студентами спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Лаврик, С. О. Гладкий. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 43 с.

У процесі підготовки до написання курсового проектування студенти матимуть змогу: поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Теорія держави і права» та суміжних навчальних дисциплін; навчитися самостійно працювати з науковою літературою, законодавчим матеріалом, робити узагальнення та висновки, аналізувати положення нормативно-правових актів, правові ідеї вчених і практиків; робити власні висновки, формулювати пропозиції й рекомендації з удосконалення правового регулювання тієї чи тієї сфери суспільних відносин.

Ці методичні рекомендації створені на основі Положення про курсову роботу (проект) (ДПСЯ М-9-7.5.1-47-54-15), розробленого з урахуванням досвіду та надбань провідних кафедр ПУЕТ.

 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 11:40

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мельник С. І.

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня магістра ПУЕТ / С. І. Мельник, М. О. Любимов. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 277 с.

Предметом навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є теоретичні й методологічні засади бухгалтерського обліку та формування і подання фінансової звітності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку й фінансової звітності.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку за міжнародними стандартами.

 
Программа производственной преддипломной практики студентов специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени магистра ПУЭТ PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 12:57

Программа производственной преддипломной практики студентов специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени магистра ПУЭТ

Программа производственной преддипломной практики студентов специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени магистра ПУЭТ / О. В. Карпенко, Ю. А. Ночёвная, Н. А. Любимов, С. Н. Деньга. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 30 с.

Важным условием качественной подготовки магистров специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» является успешное выполнение ими программы производственной преддипломной практики.

Студенты проходят производственную преддипломную практику после окончания сессии в 11 семестре на различных отечественных предприятиях независимо от их вида деятельности, организационно-правовой формы и формы собственности в соответствии с этой программой и предусмотренным графиком.

 
Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 11:10

Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте

Фарисеев А. Г.

Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте : методические рекомендации к выполнению расчетно-графической работы студентами всех специальностей степени магистра / А. Г. Фарисеев. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 40 с.

Целью выполнения расчетно-графической работы (РГР) является формирование у студентов способности творчески мыслить, решать сложные проблемы инновационного характера и принимать продуктивные решения в сфере гражданской защиты (ГЗ), с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности на должностях руководящего состава в производственных системах государства, а также достижений научно-технического прогресса.

Предметом изучения учебной дисциплины «Безопасность: Гражданская защита» является приобретение способности ориентироваться в определении параметров зон загрязнения радиоактивными (РВ) и опасными химическими веществами (ОХВ) при аварийном прогнозирования возможной обстановки по соответствующим таблицам (класса устойчивости атмосферы, направления распространения облака, мощности уровня радиации, доз облучения людей, приведенной величины времени начала и продолжительности облучения, длины и ширины зон загрязнения (для РВ) и площади зоны, глубины, времени подхода облака загрязненного воздуха к объекту хозяйствования (ОХ) (для ОХВ), продолжительности действия поражения РВ , ОХВ.

 
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2) PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 10:39

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2)

Басова Ю.О.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2) : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 076 «Товарознаство і торговельне підприємництво» освітні програми «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавра ПУЕТ / Ю. О. Басова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 42 с.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2) : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 076 «Товарознаство і торговельне підприємництво» освітні програми «Методичні рекомендації мають за мету поглибити й доповнити теоретичний матеріал із навчальної дисципліни «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва» та розвинути у студентів навички самостійної роботи із сировиною промислового та технічного призначення (текстильна, деревинна, шкіряна, хутрова, енергоносії, хімічна, металева, будівельна, засоби виробництва). Їх виконання допомагає студентам краще засвоїти знання про споживні властивості, асортимент, показники якості, сприяє отриманню навичок використання стандартів та інших нормативних документів.

 
« ПочатокПопередня51525354555657585960НаступнаКінець »

Сторінка 57 з 80
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Маркетинговые войны
Бюджетування податків на підприємствах
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки