10 | 07 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації за програмою «Бухгалтерський, фінансовий та податковий облік + 1С: Бухгалтерія для України. Редакція 1.2 (версія 8.2)» PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 14:58

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації за програмою «Бухгалтерський, фінансовий та податковий облік + 1С: Бухгалтерія для України. Редакція 1.2 (версія 8.2)»

Ночовна Ю. О.

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації за програмою «Бухгалтерський, фінансовий та податковий облік + 1С: Бухгалтерія для України. Редакція 1.2 (версія 8.2)» / Ю. О. Ночовна, Н. В. Прохар, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 63 с.

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять підготовлені відповідно до Програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації центру тренінгових технологій науково-навчального центру «Бухгалтерський, фінансовий та податковий облік + 1С: Бухгалтерія для України. Редакція 1.2 (версія 8.2)».

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять для слухачів курсів побудовані на умовному прикладі з діяльності виробничого підприємства, передбачають вирішення наскрізної задачі з бухгалтерського, фінансового та податкового обліку як в умовах ручного ведення обліку, так і автоматизованого за допомогою програми «1С: Бухгалтерія для України. Редакція 1.2 (версія 8.2)».

 
Міжнародні розрахунки та валютні операції PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 14:38

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Чижевська М. Б.

Міжнародні розрахунки та валютні операції : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Банківська справа» ступеня магістра ПУЕТ / М. Б. Чижевська. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 27 с.

Навчальним планом підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа» передбачено виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції», у якій студент має продемонструвати рівень знань та вмінь щодо самостійного творчого наукового пошуку й розв’язання актуальних проблемних завдань.

Метою написання курсової роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення знань шляхом самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури, статистичних даних, проведення творчого дослідження з обраної теми.

Уміння і навички, отримані студентами під час написання курсової роботи, мають бути використані в ході виконання дипломної роботи, науково-дослідної роботи та під час складання державних іспитів і подальшої професійної діяльності.

 
Механізм фінансової підтримки малого підприємництва: зарубіжний досвід та вітчизняна практика PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 14:05

Механізм фінансової підтримки малого підприємництва: зарубіжний досвід та вітчизняна практика

Чернявська О. В.

Механізм фінансової підтримки малого підприємництва: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія / О. В. Чернявська, Т. С. Юрко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 223 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-966-184-299-0

У монографії розглядаються світовий досвід і вітчизняна практика формування та функціонування механізму фінансової підтримки малого підприємництва.

Розраховано на науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів економічних спеціальностей, студентів, а також працівників реального сектора економіки різних рівнів, фахівців державних і регіональних органів управління.

 
Кримінальне право PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 12:21

Кримінальне право

Лаврик Г. В.

Кримінальне право : методичні рекомендації щодо виконання курсового проектування студентами напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра/спеціальності 081 «Право» галузі знань 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Лаврик, М. О. Яковенко, Т. В. Іщенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 47 с.

Курсові проектування із правових навчальних дисциплін виконують з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих студентами в освітньому процесі, та їх застосування до розв’язання конкретного фахового завдання, а також для отримання досвіду роботи з нормативно-правовими актами, іншими джерелами права, законопроектами та науковою юридичною літературою. Курсове проектування – індивідуальна робота студента, має самостійний науковий характер і є важливим етапом освітнього процесу та підготовки бакалаврів.

Ці методичні рекомендації створені на основі Положення про курсову роботу (ДПСЯ М-9-7.5.1-47-54-15), розробленого з урахуванням досвіду та надбань провідних кафедр ПУЕТ.

 
Фінансовий менеджмент у банку PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 12:07

Фінансовий менеджмент у банку

Прасолова С. П.

Фінансовий менеджмент у банку : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Банківська справа» ступеня магістра ПУЕТ / С. П. Прасолова, Т. П. Гудзь. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 31 с.

Навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Банківська справа» передбачено виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку», в якій студент має продемонструвати рівень знань та вмінь до самостійного творчого наукового пошуку та розв’язання актуальних проблемних завдань.

Основною метою написання курсової роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, необхідних для здійснення діяльності в банківському бізнесі.

 
« ПочатокПопередня51525354555657585960НаступнаКінець »

Сторінка 56 з 80
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Реинжиниринг корпорации : Манифест революции в бизнесе
Етнополітологія
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки