06 | 07 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ) PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 09:17

Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ)

Горячева Е. А.

Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ) : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины студентами специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательная программа «Товароведение и торговое предпринимательство» (Товароведение и экспертиза в таможенном деле) уровня бакалавра ПУЭТ / Е. А. Горячева. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 85 с.

«Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ)» является важной составляющей общей системы товароведных знаний и входит в цикл профессионально-ориентационной подготовки бакалавров по направлению «Товароведение и торговое предпринимательство», опирается на ранее усвоенные студентами знание учебных дисциплин «Химия и методы исследования сырья и материалов», «Основы стандартизации, метрологии и управления качеством» и является основой для изучения дисциплин «Методы исследования качества товаров», «Товароведение продовольственных товаров», «Экспертиза продовольственных товаров», «Идентификация и фальсификация продовольственных товаров».

Целью изучения данной учебной дисциплины является подготовка студентов к определению соответствия продовольственных товаров установленным критериям качества, используя собственные органы чувств; изучение методик сенсорного анализа и особенностей их применения.

 
Товароведение (теоретические основы: методы исследования товаров) PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 09:06

Товароведение (теоретические основы: методы исследования товаров)

Дмитренко В. И.

Товароведение (теоретические основы: методы исследования товаров) : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины студентами специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» программы профессиональной направленности «Товароведение и коммерческая деятельность», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» ПУЭТ / В. И. Дмитренко, Н. Л. Ремизова, Н. В. Гнитий. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 102 с.

Цель преподавания учебной дисциплины состоит в овладении студентами-товароведами современными методами исследования качества товаров, которые необходимые в дальнейшем освоении их квалификации.

Учебная дисциплина посвящена изучению теоретических основ инструментального раздела аналитической химии, оптических, электрохимических, хроматографических и других современных методов исследования сырья и материалов. Программа дисциплины состоит из четырех взаимосвязанных разделов: подготовка проб к проведению исследований, физико-химические методы исследования товаров (фотометрические, электрохимические, хроматографические и спектральные), физические методы исследования товаров, химические и биохимические методы исследования товаров.

 
Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів) PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 15:18

Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)

Ткаченко А. С.

Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів) : збірник кейсових та ситуаційних завдань із навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра ПУЕТ / А. С. Ткаченко, О. П. Юдічева, Н. О. Кузнецова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 25 с.

Метою навчальної дисципліни «Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)» є формування у студентів знань, необхідних для виконання майбутніх професійних обов’язків.

Аналіз конкретних навчальних ситуацій (case study) – метод навчання, призначений для вдосконалення навичок та отримання досвіду в таких сферах, як: вибір, відбір і розв’язання проблеми, робота з інформацією – осмислення значень деталей, описаних у ситуаціях; аналіз і синтез інформації й аргументів; робота із припущеннями та висновками; оцінка альтернатив; прийняття рішень; розуміння інших людей – навики групової роботи.

Кейсові та ситуаційні завдання з навчальної дисципліни «Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)» сприяють форму-ванню у студентів практичних умінь та навичок критично мислити, аналізувати ризики та приймати рішення.

 
Програма виробничої практики для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» ПУЕТ PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 15:13

Програма виробничої практики для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» ПУЕТ

Харченко Т. О.

Програма виробничої практики для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» ПУЕТ / Т. О. Харченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 27 с.

Виробнича практика є важливою складовою професійної підготовки студентів Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Порядок її проходження передбачає навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

 
Биология клетки PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 15:09

Биология клетки

Усенко С. А.

Биология клетки : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины студентами направления подготовки 6.051401 «Биотехнология»/специальности 162 «Биотехнология и биоинженерия» образовательной программы «Биотехнология» уровня бакалавра ПУЭТ / С. А. Усенко, Л. В. Флока. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 112 с.

 
« ПочатокПопередня51525354555657585960НаступнаКінець »

Сторінка 55 з 80
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Туристичне країнознавство. Європа
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки