06 | 07 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 16:06

Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації

Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації : матеріали наук. конф. студ. та молодих учених спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (м. Полтава, 10 жовтня 2017 року) ПУЕТ / за заг. ред. Н. Г. Базавлук. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 133 с.

У матеріалах наукової конференції представлено дослідження студентів та молодих учених спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з актуальних проблем міжнародних економічних відносин.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.

 
Программа и методические рекомендации по преддипломной практике PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 14:02

Программа и методические рекомендации по преддипломной практике

Шкурупий О. В.

Программа и методические рекомендации по преддипломной практике для студентов специальности 056/292 «Международные экономические отношения» степени магистра. – О. В. Шкурупий, И. А. Артеменко. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 20 с.

Международная экономическая деятельность субъектов хозяйствования создает условия для их эффективного функционирования в современной рыночной экономике, формирует объективную основу интеграции Украины в мировую хозяйственную систему. Реализовать современные методы и инструментарий в процессах организации и проведения международных операций способны специалисты соответствующей квалификации, работающие в сфере международных экономических отношений.

Неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов по специальности 056/292 «Международные экономические отношения» степени магистра является преддипломная практика, которая в соответствии с учебным планом проводится на базах практики, предложенных кафедрой или выбранных студентами самостоятельно. Она является продолжением реализации сквозной образовательной программы, основанной на принципах непрерывности и последовательности проведения всех видов практик, и направлена на формирование необходимого объема практических знаний и умений в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем магистра.

 
Guidelines for preparation of graduate thesis educational and qualification level of “master” specialties 056/292 “International Economic Relations” PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 11:29

Guidelines for preparation of graduate thesis educational and qualification level of “master” specialties 056/292 “International Economic Relations”

Shkurupiy O. V.

Guidelines for preparation of graduate thesis educational and qualification level of “master” specialties 056/292 “International Economic Relations” / O. V. Shku-rupiy, I. A. Artemenko, A. L. Flehantova. – Poltava : PUET, 2017. – 48 p.

In accordance with the Regulations of the organization of educational process in higher educational institutions of Ukraine and qualification characteristics and educational and professional training programs theoretical and practical training students specialties 056/292 “International Economic Relations” completes the execution of the thesis and its defense to the State Examination Commission.

Implementation of the thesis is the final phase of training that gives the right to receiving of level master qualification. Thesis is the result of an independent comprehensive study of one of the international economy problems.

 
Программа производственной практики и производственной стажировки по финансовому учету PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 10:59

Программа производственной практики и производственной стажировки по финансовому учету для студентов 2 курса (полный срок обучения) и 1 курса (сокращенный срок обучения) специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени бакалавра ПУЭТ

Программа производственной практики и производственной стажировки по финансовому учету для студентов 2 курса (полный срок обучения) и 1 курса (сокращенный срок обучения) специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени бакалавра ПУЭТ / Е. А. Карпенко, Н. В. Прохар, М. М. Зюкова, Е. В. Артюх-Пасюта, Н. А. Кулявец. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 27 с.

Практическая подготовка студентов высших учебных заведений является обязательной составляющей образовательно-профессиональной программы для получения степени бакалавра по специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит».

Студенты проходят производственную практику (производственную стажировку) по финансовому учету по этой программе на предприятиях различных форм собственности и сфер деятельности.

 
Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 10:04

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 16–17 листопада 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 270 с. – Текст укр., рос. мовами.

ISBN 978-966-184-304-1

У матеріалах конференції розглядаються проблеми та особливості модулювання й управління сучасними економічними процесами та системами, теоретичні основи формування механізмів і систем стратегічного розвитку підприємств, сучасна проблематика підготовки фахівців з економічної кібернетики та комп’ютерних інформаційних технологій. Матеріали розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.

Матеріали тез не редагуються. Організатори конференції можуть не поділяти думки учасників та не несуть відповідальність за зміст доповідей, точність викладених фактів, цитат і посилань.

 
« ПочатокПопередня51525354555657585960НаступнаКінець »

Сторінка 54 з 80
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Психологический прессинг
Финансы, денежное обращение и кредит
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки