14 | 10 | 2019
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Физическая культура и здоровый образ жизни студента PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 жовтня 2018, 14:21

Физическая культура и здоровый образ жизни студента

Виленский М.Я.

Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2012. — 240 с. — (Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-02534-5

Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования но дисциплине «Физическая культура» и раскрывает содержание ее важнейшей дидактической единицы — «Основы здорового образа и стиля жизни». Здоровый образ жизни — значимый фактор профессиональной подготовки студента, позволяющий концентрировать его личностно ориентированную направленность. Знание основ и принципов здорового образа жизни поможет студентам самостоятельно и грамотно проектировать и в дальнейшем оптимально организовать свою жизнедеятельность, полнее реализовать трудовой и творческий потенциал.

Для студентов бакалавриата, изучающих учебную дисциплину «Физическая культура».

 
Культурология. История мировой культуры PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 жовтня 2018, 14:03

Культурология. История мировой культуры

Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Н. Марковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 600 с; илл. цв.

ISBN 978-5-238-01120-2

Это доработанное и значительно расширенное переиздание известного учебника (1-е изд. — ЮНИТИ, 1995). Культура анализируется как сложная многоуровневая система, включающая различные сферы — искусство, науку, религию, материальную культуру, обычаи и нравы народов. Рассматривается культура ведущих регионов мира (Европа, Восток, Америка) и ведущих стран разных эпох (первобытный мир, Древний мир. Средневековье, Новое и Новейшее время); даются анализ тенденций культурного развития регионов и краткая характеристика особенностей протекания этих процессов по этапам.

Издание иллюстрировано.

Для студентов вузов, учащихся колледжей и школ, а также для всех читателей, интересующихся историей мировой культуры.

 
Китай у нові та новітні часи: Практикум PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 жовтня 2018, 13:55

Китай у нові та новітні часи: Практикум

Сергійчук І.М.

Китай у нові та новітні часи: Практикум: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 329 с

ISBN 966-680-253-8

На основі великої групи опублікованих документів розглядається соціально-економічний і політичний розвиток Китаю у XVII - на поч. XXI ст. Зроблено огляд п'яти основних тем, до кожної з яких подані контрольні запитання, завдання і тести. Особливу увагу приділено українсько-китайським зв'язкам упродовж кількох століть.

Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією Китаю.

 
Історія України: від давніх часів до сьогодення PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 жовтня 2018, 10:31

Історія України: від давніх часів до сьогодення

Черкашина Н.К.

Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 384 с

ISBN 966-8556-79-8

Навчальний посібник укладений відповідно до типової програми курсу з історії України. Матеріал подається у доступній формі з викладанням різних точок зору на ту чи іншу проблему. Його характеризують неупередженість, об'єктивність, прагнення оптимально поєднати факти і тенденції історичного процесу. Крім навчального матеріалу, видання містить методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи над курсом, питання та завдання для самостійного контролю знань та історико-понятійний апарат.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться нелегким і повчальним історичним життям українського народу.

 
Європейський Союз: історія і засади функціонування PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 жовтня 2018, 14:59

Європейський Союз: історія і засади функціонування

Копійка В.В., Шинкаренко T.I.

Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. — К. : Знання, 2009. — 751 с — (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 65 років).

ISBN 978-966-346-641-5

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком XXI ст. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковим працівникам, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять проблеми інтеграційних процесів у Європі.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 9 з 259