21 | 07 | 2019
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Історія України: від давніх часів до сьогодення PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 жовтня 2018, 10:31

Історія України: від давніх часів до сьогодення

Черкашина Н.К.

Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 384 с

ISBN 966-8556-79-8

Навчальний посібник укладений відповідно до типової програми курсу з історії України. Матеріал подається у доступній формі з викладанням різних точок зору на ту чи іншу проблему. Його характеризують неупередженість, об'єктивність, прагнення оптимально поєднати факти і тенденції історичного процесу. Крім навчального матеріалу, видання містить методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи над курсом, питання та завдання для самостійного контролю знань та історико-понятійний апарат.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться нелегким і повчальним історичним життям українського народу.

 
Європейський Союз: історія і засади функціонування PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 жовтня 2018, 14:59

Європейський Союз: історія і засади функціонування

Копійка В.В., Шинкаренко T.I.

Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. — К. : Знання, 2009. — 751 с — (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 65 років).

ISBN 978-966-346-641-5

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком XXI ст. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковим працівникам, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять проблеми інтеграційних процесів у Європі.

 
Організація діловодства та навчальна практика PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 жовтня 2018, 14:55

Організація діловодства та навчальна практика

Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька

Організація діловодства та навчальна практика: Навчальний посібник / За ред. Я.Я. Чорненького. В.М. Когута. - К.: Алерта, 2006. - 600 с

ISBN 966-8533-41-0

Навчальний посібник ознайомлює читачів із різними аспектами мови і мовлення офіційно-ділового стилю у сфері управлінської діяльності, в юриспруденції, туризмі. Що необхідно для процесів діловедення, виходячи із засад стандартизації справочинства, систематизації документів, особливостей їх структурного та мовного оформлення.

Подаються зразки ділових документів, різноманітні фахові словники термінів і понять, пропонується розробка практичних і самостійних робіт, рефератів, тестові завдання навчально-контрольного типу, питання на залік та іспит, література для вивчення курсу та матеріали, які забезпечать проходження навчальної практики.

Мета посібника - допомогти студентам, які в майбутньому будуть працювати в різних сферах юриспруденції, та всім, кому доведеться мати справу з діловодством (справочинством), грамотно й оперативно, на сучасному рівні, укладати та оформляти будь-які документи, формувати номенклатуру справ тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
Сільський туризм PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 жовтня 2018, 14:51

Сільський туризм

Рутинський М.Й., Зінько Ю.В.

Сільський туризм: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. —271с.

ISBN 966-346-145-4

У навчальному посібнику висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку сільського туризму в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

 
Функции в Microsoft Office Excel 2010 PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 вересня 2018, 10:00

Функции в Microsoft Office Excel 2010

Сингаевская, Г.И.

Функции в Microsoft Office Excel 2010. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2011. - 672 с.: ил.

ISBN 978-5-8459-1669-3 (рус.)

Данная книга — это полный курс по практическому использованию функций Excel 2010. В части I рассмотрены базовые методы работы с основными объектами Excel 2010, подробно обсуждаются вопросы создания собственных числовых форматов, использование имен в формулах, работа с формулами массива.

Часть II посвящена решению разнообразных практических задач с помощью встроенных функций Excel 2010. Помимо общих основ работы с функциями, здесь дано описание множества конкретных функций и приводятся примеры их использования. Подробно рассмотрены такие важные темы, как обработка текстовых данных, работа с данными даты и времени, инженерные расчеты, финансовые вычисления, статистическая обработка данных, использование статистических функций для решения задач теории вероятностей и математической статистики, решение оптимизационных задач и поиск оптимального решения, использование функций в формулах массива, организация данных в виде списков и таблиц, использование структурированных ссылок, создание сводных таблиц, организация вычислений в сводных таблицах и извлечение данных из кубов OLAP с помощью аналитических функций.

В части III рассматривается создание VBA-программ и нестандартных функций. На конкретных примерах показано, как создавать функции, имеющие неопределенное количество аргументов, и функции, которые можно использовать в формулах массива. Подробно рассмотрены методы отладки нестандартных функций и особенности их использования в формулах на рабочих листах Excel 2010.

Книга предназначена для тех, кто стремится максимально эффективно использовать Excel для решения разнообразных практических задач.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 255