21 | 10 | 2019
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Технология хранения и транспортирования товаров PDF Друк e-mail
П'ятниця, 26 липня 2019, 11:33

Технология хранения и транспортирования товаров

Богатырев С. А.

Технология хранения и транспортирования товаров: Учебное пособие / С. А. Богатырев, И. Ю. Михайлова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011,—144 с.

ISBN 978-5-394-01200-6

Учебное пособие является кратким курсом по технологии хранения и транспортирования потребительских товаров, знание которой необходимы в практической деятельности товароведов и специалистов различных торговых организаций. В нем приводятся особенности классификации товаров по срокам хранения, факторы, обеспечивающие сохранение качества и количества товаров, условия, способы хранения и транспортирования потребительских товаров.

Для студентов экономических факультетов вузов, в том числе студентов, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров», а также для специалистов-товароведов.

 
Електротехніка PDF Друк e-mail
П'ятниця, 26 липня 2019, 11:26

Електротехніка

Титаренко М.В.

Електротехніка: Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних (неелектротечнічних) спеціальностей вузів.— К.: Кондор, 2015.— 240 с.

ISBN 966-7982-32-7

Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт, завдання для розрахунково-графічних (контрольних) робіт, перелік рекомендованої літератури.

Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

 
Товарознавство непродовольчих товарів PDF Друк e-mail
П'ятниця, 26 липня 2019, 11:20

Товарознавство непродовольчих товарів

Зрезарцев М. П.

Товарознавство непродовольчих товарів: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 328 с. — ISBN 978-966-364-849-1.

Посібник підготовлений у відповідності з програмою напрямку підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» і розкриває основні властивості непродовольчих товарів, наводить їх маркування, призначення, умови використання, транспортування та зберігання. Це дозволить розпізнавати асортимент продукції та товарів, визначати якість продукції та основні дефекти, визначати доцільність та ефективність їх використання.

Головна мета вивчення курсу «Комерційне товарознавство» - оволодіти знаннями, необхідними для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп непродовольчих товарів. Посібник розрахований на студентів усіх форм навчання.

 
Vivat, Ukraina! Т. 2. Двадцять років потому. Осмислення PDF Друк e-mail
Понеділок, 24 червня 2019, 09:24

Vivat, Ukraina! Двадцять років потому. Осмислення

Vivat, Ukraina! Двадцять років потому. Осмислення / упоряд. В. І. Севастьянов – Т. 2. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 1064 с.

ISBN 978-617-7092-47-5

ISBN 978-617-7092-49-9 (том ІІ)

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього.

Запропонований другий том “Vivat, Ukraina! Двадцять років потому. Осмислення” включає в себе інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток України протягом двадцяти років після декларування нею державного суверенітету.

Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані таким чином, що читачу здебільшого надається опис самої події, яка відбулася, без коментарів. Оцінка цієї події, висновки про важливість її наслідків та впливу на подальший розвиток історичного процесу надається кожному читачу особисто.
Статті народних депутатів України, політологів, вчених, журналістів, громадських діячів – активних учасників та очевидців подій набуття Україною незалежності та її подальшого розвитку протягом двох десятиріч надані ними спеціально для книги «Vivat, Ukraina!”.

Для другого тому автор проекту також підібрав найбільш актуальні та цікаві останнім часом інтерв’ю, резонансні журналістські розслідування і статті.

Усі матеріали видання подаються мовою оригіналу, без редагування, хоча автор проекту не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.

Документальні матеріали автору проекту надані Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України й Центральним державним архівом вищих органів влади й управління.

 
Бухгалтерський облік ренти PDF Друк e-mail
Вівторок, 11 червня 2019, 17:18

Бухгалтерський облік ренти

Бардаш С.В., Осадча Т.С. Бухгалтерський облік ренти: монографія: [За ред. проф. С.В. Бардаша.] – Херс. держ.ун-т. – Херсон: ХДУ, 2019. – 252 с.

ISBN 978-966-683-254-5

Монографію присвячено поглибленню теорії та методології бухгалтерського обліку ренти з метою інформаційного забезпечення управління доходами суб’єктів господарювання з урахуванням положень концепції сталого розвитку. Розроблено теоретико-методологічні та організаційно-практичні положення бухгалтерського обліку ренти за її видами на основі особливостей формування і розподілу кожного із таких видів.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 4 з 259