07 | 08 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Курс фінансів PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 15 квітня 2009, 17:47
Image

   Кудряшов В.П.

   Курс фінансів: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 431с.

   У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії фінансів та особливості їх реалізації у практичній діяльності. Посібник устаткований необхідними схемами (78) і таблицями (18). Для поглибленого засвоєння матеріалу до кожної теми розроб­лено навчальні тренінги, до складу яких входять задачі, приклади розрахунків найважливіших показників фінансової діяльності, тести, контрольні запитання. В кінці книги наведено список реко­мендованої літератури і перелік нормативних документів, що рег­ламентують фінансову діяльність в Україні. За змістом посібник відповідає програмі нормативної дисципліни "Фінанси" для студен­тів, що навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво".

   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфі­кації, державних службовців, бізнесменів, усіх, хто вивчає курс "Фінанси".

Останнє оновлення на Середа, 15 квітня 2009, 17:48
 
Корпоративне управління PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 15 квітня 2009, 17:45
Image

   Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління: Підручник. -К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008.-384 с

   Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо за­провадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративно­го управління. Підручник детально знайомить читача з теоретични­ми підходами до визначення корпорацій та корпоративного управлін­ня, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, детально характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із між­народними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного управління.

   Підручник запропоновано для використання студентами та викла­дачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахів­ців, підприємців, керівників організацій та фірм.

Останнє оновлення на Середа, 15 квітня 2009, 17:46
 
Основи охорони праці PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 15 квітня 2009, 17:43
Image

   Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М.

   Основи охорони праці: Навч. посіб. 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 302 с.

   У навчальному посібнику подано основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та соціально-еко­номічних заходів і засобів згідно із Законом України "Про охорону праці" та іншими законодавчими і нормативно-правовими акта­ми з охорони праці. Висвітлено положення про систему управління охороною праці (СУОП) на підприємстві, організаційні заходи щодо поліпшення стану безпеки праці, пожежної безпеки та виробни­чого середовища. Подано теоретичні та прикладні аспекти ергоно­мічних правил організації робочих місць для роботи з комп'ютер­ною технікою, організаційних основ профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання.

   Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс "Основи охорони праці", а також може бути корис­ним для керівників і працівників підприємств та організацій.

Останнє оновлення на Середа, 15 квітня 2009, 17:43
 
Фінанси підприємств PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 15 квітня 2009, 17:41
Image

   Біла О. Г.

  Фінанси підприємств: Навч. посіб. - Львів: "Магнолія 2006 . 2008. -   383 с

   У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації та управління фінансами підприємств, види і форми грошо­вих розрахунків, формування і використання грошових доходів і при­бутку; принципи і порядок оподаткування, організації оборотних коштів, кредитування; фінансове забезпечення відтворення основних фондів: методи оцінки фінансового стану підприємства та розробки фінансовою плану; процедура ранньої о попередження банкрутства та досудової са­нації підприємства. Посібник написано згідно з типовою навчальною про­грамою дисципліни "Фінанси підприємств".

   Навчальний посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів і практичних працівників у сфері фінансів іа бізнесу.

Останнє оновлення на Середа, 15 квітня 2009, 17:41
 
Адміністративне право PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:12
Image

   Адміністративне право: Навч. пос. / О. 1. Остапенко, 3. P. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 536 с

   Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що спирається на Концепції адміністративної реформи в Україні.. У ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині поєднано нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах, соціально-культурного будівництва, а також забезпечення законності в державному управлінні.

   Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Стане у пригоді науковцям, державним службовцям, працівникам правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, прокуратури тощо.

Останнє оновлення на П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:15
 
« ПочатокПопередня261262263264265266267268269270НаступнаКінець »

Сторінка 262 з 283