09 | 07 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Основи економічної теорії PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 28 травня 2009, 17:26
Image

   Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За заг. ред. П. В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинської.— К.: Каравела, 2008. - 448 с

   Пропонований навчальний посібник є узагальненням надбань за­рубіжної та вітчизняної економічної науки, враховує особливості су­часного стану ринкової економіки України. При його написанні також був використаний досвід викладання цієї дисципліни у Національно­му технічному університеті України "КПІ" та інших вищих навчаль­них закладах України.

   Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчаль­них закладів будь-якої форми навчання, які вивчають основи еконо­мічної теорії та всіх тих, хто цікавиться проблемами економіки та ме­ханізмом її функціонування.

Останнє оновлення на Четвер, 28 травня 2009, 17:26
 
Діловодство. PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 28 травня 2009, 17:13
Image

    Комова М.В.

   Діловодство. Друге видання / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Київ, "Алерта", "Тріада плюс", - 2007. - 220 с

   У підручнику висвітлено основні напрямки діловодства як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності. Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям діловодної сфери.

Останнє оновлення на Четвер, 28 травня 2009, 17:13
 
Товарознавство вторинної сировини PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 28 травня 2009, 17:11
Image

   Товарознавство вторинної сировини. Навчальний посібник. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 336 с

   В навчальному посібнику надано класифікацію вторинної сировини харчової промисловості; надається список відходів та побічних продуктів, які утворюються під час переробки сировини рослинного та тваринного походження, а також наведено її хімічний склад.

   Надані рекомендації щодо раціонального використання відходів виробництва та побічних продуктів в різних галузях народного господарства, що дає можливість значно розширити асортимент харчових продуктів та непродовольчих товарів.

   Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» професійного спрямування 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», а також для практичних працівників харчової промисловості.

Останнє оновлення на Четвер, 28 травня 2009, 17:12
 
Ощадна справа PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 28 травня 2009, 17:08
Image

    Внукова Н.М., Куліков П.М., Череватенко В.А.

   Ощадна справа: Навч. посібник. X.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. — 480 с.

   Посібник містить теоретичні основи організації ощадної справи в Україні, фінансовий аналіз діяльності суб'єктів та структури ринку ощад­них послуг, функції, засоби та методи державного регулювання діяльнос­ті ощадних банків, особливості організації та функціонування ринку де­позитних послуг в Україні.

   Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а та­кож фахівців фінансової і банківсько-кредитної сфери.

Останнє оновлення на Четвер, 28 травня 2009, 17:09
 
Комп'ютерна дискретна математика PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 15 квітня 2009, 17:49
Image

   Бондаренко, М. Ф.

   Комп'ютерна дискретна математика : підручник/ М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас.X. : Ком­панія СМІТ, 2008. — 480 с

   У підручнику викладено основні розділи дискретної математики теорія множин, теорія відношень, математична логіка, алгебраїчні структури, автомати, алгоритми, формальні мови та граматики, теорія графів і комбінаторика. Теоретичний матеріал проілюстровано прикла­дами з різних галузей знань. Наведено велику кількість вправ і задач для набуття практичного досвіду.

   Для студентів різних спеціальностей, які вивчають дискретну мате­матику, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні мате­матичні і комп'ютерні методи.

Останнє оновлення на Середа, 15 квітня 2009, 17:51
 
« ПочатокПопередня261262263264265266267268269270НаступнаКінець »

Сторінка 261 з 283