16 | 12 | 2019
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Податкова система PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:00

 
Олійник О.В., Філон І.В.
Податкова система: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 456 с.

Викладено теоретичні основи оподаткування, історію виникнення та становлення сучасних податків і зборів. Наведено механізм оподаткування всіма загальнодержавними і місцевими податками й зборами. Окремі питання присвячено обліку платників податків і контролю податкових надходжень до відповідних бюджетів.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, бухгалтерів і працівників податкових органів.

 
Історія України PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:59

 
Лазаревич М.В.
Історія України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 683 с.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історич­них подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу «Історія України» для нищих навчальних закладів.

Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

 
Аудит PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:59

 
Пшенична А.Ж.
Аудит. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с.

Видання є навчальним посібником з аудиту. В ньому розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриваються найважливіші організацій­но-методичні особливості здійснення аудиторських послуг.

Посібник призначається для використання в навчальному процесі та практичній роботі. Посібник відповідає чинному законодавству та міжнародним нормативам аудит. Його зміст і структура побудовані згідно з вимогами галузевих стандартів вищої освіти з підготовки бакалавра за напрямом "Економіка та підприємництво".

Крім теоретичної частини, в усіх темах подано приклади та загальні висновки, контрольні запитання. Найскладніші моменти проілюстровано схемами, рисунками, що полегшує сприймання та засвоєння вміщеної інформації.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів економічних навчальних закладів. Ним може користуватися також персонал підприємств, які обслуговуються аудиторами.

 
Звітність підприємств PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:58

  
Верига Ю.А.
Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 776 с.

Висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності, її мета, інформаційні потреби споживачів звітності; склад звітності, вимоїн і принципи скла­дання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств.

Детально розглянуто взаємозв'язок звітності із Планом рахунків, її структуру, методику складання фінансової звітності — Балансу, Звіту про фінансові результа­ти, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, викладено методику узгодження її показників.

В посібнику також викладено склад, структуру і методику складання податко­вої, статистичної і спеціальної звітності.

Посібник буде корисний не тільки студентам, але й практичним працівникам.

 
Облік у зарубіжних країнах PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:58

 
О.М. Губанова, С.І. Мельник
Облік у зарубіжних країнах: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудо­ви та використання фінансової звітності зарубіжних країн.

Метою даного навчального видання е формування у студентів глибоких теоре­тичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, умі­ння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Розрахована на викладачів та студентів економічних факультетів, слухачів .відділені. після дипломної освіти, магістрантів та аспірантів.

Підручник буде корисним також практикуючим бухгалтерам, фінансистам, ауди­торам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесто­рам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності; надасть суттєву допомогу при підготовні до іспитів за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів «CІPA» (Certified International Professional Accountant).

 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 260 з 262