10 | 04 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Нова економіка PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 09 жовтня 2008, 18:27

    Клодт X. та ін.

   Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки. Монографія: К., Вид-во «Таксон», 2006. - 306 с

  Нова економіка знаменувала становлення в розвинених країнах нових економічних і тех­нологічних укладів, структурні елементи яких формуються під впливом розвитку інфор­маційних технологій. Зміни у виробничих і ринкових структурах, у рамкових умовах госпо­дарювання мікросуб'єктів, що відбуваються внаслідок такого впливу, є суттю дослідження, проведеного німецькими вченими з Інституту світової економіки (м. Кіль).

   Монографія розрахована на студентів, викладачів та аспірантів, що вивчають сучасну економіку; вчених, представників ділових кіл, усіх, хто працює над розв'язанням проблем адаптації української економіки до глобалізованого світу.

Останнє оновлення на Четвер, 09 жовтня 2008, 18:27
 
Підприємницьке право у запитаннях та відповідях PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 09 жовтня 2008, 18:25

    Карлін М. І., Носалюк А. В.

   Підприємницьке право у запитаннях та відповідях: Навчаль­ний посібник вищих навчальних закладів. — К.: Кондор, 2008.-356 с.

   У посібнику висвітлені питання заснування підприємств, їх реєстрації, ліцензування їх діяльності, особливості оподаткування та зовнішньоекономічної діяльності підприємств згідно з законодавством України.

   Для студентів і викладачів економічних факультетів та факультетів менеджменту вищих навчальних закладів, фахівців-практиків у сфері підприємницької діяльності.

 
Психологія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 09 жовтня 2008, 18:20

   Варій М. Й. Психологія: Навчальний посібник/Для студ. вищ. навч. закладів. -К.; «Центр учбової літератури». - 2007. - 288 с

   Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зокрема злочинних, а також психологічні основи національної безпеки.

Останнє оновлення на Четвер, 09 жовтня 2008, 18:20
 
Фінанси PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 19 вересня 2008, 12:49

   Фінанси: Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. — 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. — 366 с.

   Розкриваються теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах з розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, фінансовий ринок, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, до складу якого входять плани семінарських занять, теми рефератів, тестів, контрольні запитання, задачі та практичні завдання. Посібник відповідає нормативній програмі курсу "Фінанси".

   Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам та аспірантам.

 
Антикризове управління підприємством PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 19 вересня 2008, 11:31

   Штангрет А. М., Копилюк О. I.

  Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007. — 335 с.

   Розглянуто теоретичні основи і методологічний інструментарій антикризового управління підприємством в умовах переходу до рин­кової економіки. Значну увагу приділено питанням виникнення та розвитку кризових ситуацій, їх взаємозв'язку із життєвим циклом підприємства; ретельно досліджено та висвітлено основні аспекти завдань антикризового управління в сферах стратегічного управлін­ня, ефективності управління персоналом підприємства, інноваційного розвитку, інвестиційної політики та маркетингу.
   Призначено для студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підпри­ємницьких і фінансових структур, банків, викладачів, аспірантів і магістрів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 19 вересня 2008, 11:32
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 259 з 266