06 | 08 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Интегрированная теория оценки бизнеса PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 23 липня 2009, 18:29
Image

   3. Мерсер, Т. Хармс

   Интегрированная теория оценки бизнеса / Под научн. ред. В.М. Рутгайзера; (пер. с англ. Л.И. Лопатников). — М.: Маросейка, 2008. — 288 с— Доп.титл. англ. — (Серия «Финансовое оценивание. Области применения и модели»).

   ISBN 978-5-903271-16-0

   Издание этой монографии можно рассматривать как заметное событие для российских оценщиков. Монография является одной из немногих работ, отвечающих, как считают ее авторы, не только на вопрос «как?», но и на вопрос «почему?». В ней представлены основные взаимосвязи оценочных исследований стоимости бизнеса, от согласованного анализа которых зависит целостность выполняемых оценщиками работ.

   Эта книга, посвященная раскрытию Интегрированной теории оценки стоимости бизнеса, позволяет по-новому взглянуть на устоявшиеся схемы и процедуры в этой сфере оценочной деятельности.

   Книга рассчитана на широкий круг профессионалов в таких областях, как бизнес, финансы, оценка бизнеса, а также на юристов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров, налоговых агентов, таможенников и др.

Останнє оновлення на Четвер, 23 липня 2009, 18:30
 
Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 23 липня 2009, 18:27
Image

   Шиян А. А.

   Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2007. - 228 с

   ISBN 978-966-2025-24-8 Магнолія 2006"

   Книга є навчальним посібником для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем - усього того, що може бути об'єднане під єдиною назвою "Економічна кібер­нетика".

   Головне завдання книги - надати студенту такий обсяг знань, умінь і навичок, який буде ефективно використовуватися ним у своїй майбутній діяльності. Саме тому текст написаний так, щоб надавати допомогу читачеві й після закінчення вузу, -зокрема, він може використовуватися як довідник. Наявність ретельно підібраних питань і завдань дозволяє користувачеві підготуватися до використання викладеного матеріалу у своїй практичній діяльності.

   Навчальний посібник відповідає навчальній програмі курсу "Економічна кібернетика" для спеціальностей "Економічна кібернетика" та "Економічна теорія".

Останнє оновлення на Четвер, 23 липня 2009, 18:28
 
Біологічна хімія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 23 липня 2009, 18:26
Image

   Біологічна хімія : підручник / Павлоцька Л. Ф., ДуденкоН. В., Димитрієвич Л. Ф. та ін. Суми : Університетська книга, 2009.-379 с

   ISBN 978-966-680-457-3

   Підручник дає загальне уявлення про фундаментальні засади біо­хімії у вивченні хімічних основ життя. Наведено сучасні відомості про структурну організацію білків, нуклеїнових кислот, ферментів і т. ін. Особливу увагу приділено біологічній ролі вітамінів, а також практич­ному значенню антивітамінів та антиметаболітів. Підручник містить значний ілюстративний матеріал.

   Призначений для студентів технологічних факультетів вищих навчальних закладів харчової промисловості, споживчої кооперації та економічних факультетів, які готують спеціалістів для галузі хар­чування, виробництва продуктів харчування, їх зберігання, перероб­ки та контролю якості.

Останнє оновлення на Четвер, 23 липня 2009, 18:26
 
Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искус­ство и дизайн PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 23 липня 2009, 18:22
Image

   Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Кабкова Е. П., Фомина Н. Н., Хан-Магомедова В. Д., Савенкова Л. Г., Аверьянова Г. И.

   Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искус­ство и дизайн (+CD). — СПб.: Питер, 2008. — 464 с: ил. — (Серия «Мировая художественная культура»).

   ISBN 978-5-469-01540-6

   В книге рассматривается развитие художественной культуры в XX веке в странах Европы, США и России. К изданию прилагается CD, содержащий обширный иллюстративный материал к каждому разделу.
  
Для учителей мировой художественной культуры, старшеклассников, студентов гуманитарных факультетов средних специальных и высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей культуры.

Останнє оновлення на Четвер, 23 липня 2009, 18:22
 
Політологія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 04 червня 2009, 11:08
Image

   Піча В. М., Хома Н. М.

   Політологія: Підручник  для студентів вищих закладів освіти. -5-те вид., виправ, і допов. - Львів: "Магнолія 2006", 2009. -304 с

   У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стан­дарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробле­ної Міністерством освіти і науки України, в систематизованому виг­ляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних анал­ітичних висновків автори концептуально розглядають процес станов­лення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і те­орії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

   Для студентів вищих закладів освіти.

Останнє оновлення на Четвер, 04 червня 2009, 11:15
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 259 з 283