06 | 08 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.History of Ukraine PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 22 жовтня 2009, 14:06
Image

   Yuriy Aleksieiev

   History of Ukraine. - Kyiv: Caravela, 2007. - 208 p.

   ISBN 966-8019-73-3

   Ця книга - спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від стародавніх часів до сучасності. Посібник висуває на перший план голов­ні віхи історії українського народу та ключові події його розвитку.

   Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією України.

   This book is an attempt to highlight socio-political, socio-economic and cultural processes in Ukraine in chronological order from ancient times till the present. The textbook aims at highlighting the main landmarks in the history of the Ukrainian nation as well as crucial events in its evolution.

   This textbook is aimed at the students of higher educational establishments as well as everybody who is interested in the history of Ukraine.

Останнє оновлення на Четвер, 22 жовтня 2009, 14:07
 
Химия пищи PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 22 жовтня 2009, 13:49
Image

   Рогов И. А., Антипова Л. В., Дунченко Н. И.

   Химия пищи. — М.: КолосС, 2007. — 853 с: ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

   ISBN 978-5-9532-0408-8

   В учебнике приведены данные об основных компонентах пищи — бел­ках, жирах, углеводах, минеральных веществах, витаминах, ферментах и гормонах, об их химической и пространственной структуре, физико-хими­ческих свойствах и биологических функциях. Изложены требования к высо­кокачественному питанию в аспекте обеспечения человечества биологичес­ки полноценной пищей (более полное использование пищевого сырья, по­иск новых ресурсов и источников пищи и т. д.). Указаны современные мето­ды анализа пищевого сырья и продуктов.

   Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направле­нию «Технология сырья и продуктов животного происхождения», а также направлению «Биотехнология» по специальности «Пищевая биотехноло­гия». Учебник может быть полезен аспирантам и преподавателям, а также специалистам соответствующих отраслей промышленности.

Останнє оновлення на Четвер, 22 жовтня 2009, 13:56
 
Організація торгівлі PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 08 жовтня 2009, 12:39
Image

   Апопій В. В., Міщук І. П., Рсбицмсий В. М., Рудницький С. І., Хом'як Ю. М.

   Організація торгівлі: Підручник; 3-тє вид./ за редакцією Апопія В. В. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с

   ISBN 978-966-364-937-5

   У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунту­вання організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.

   Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями торговельно-економічного профілю, також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, спеціалістів і керівників у сфері товарного обігу.

Останнє оновлення на Четвер, 08 жовтня 2009, 12:40
 
Практикум з маркетингу PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 08 жовтня 2009, 12:38
Image

   Агеєв Є. Я.

   Практикум з маркетингу (збірник тестів, задач та завдань): Навчальний посібник. - Львів: -'Новий Світ - 2000", 2008. - 496 с

   ISBN 978-966-418-053-2

   Навчальний посібник з практичних занять охоплює теми навчальних програм з дисциплін "Маркетинг", "Міжнародний маркетинг", "Маркетинг послуг", "Інфраструктура товарного ринку" і у ньому викладено методологічні та практичні аспекти організації маркетингової діяльності підприємства, тобто: основи маркетингу, менеджмент, товарну та цінову політики, комунікаційні системи та аспекти промислового маркетингу, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.

   Навчальний посібник призначений для студентів і спеціалістів, що працюють у сфері маркетингової діяльності та усіх, кого цікавлять питання ринкової діяльності.

Останнє оновлення на Четвер, 08 жовтня 2009, 12:39
 
Облік у бюджетних установах PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 08 жовтня 2009, 12:36
Image

   Облік у бюджетних установах. /1. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, 3. М. Левченко та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 368 с

   ISBN 978-966-364-895-8

   У навчальному посібнику висвітлено організацію та методологію бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Змістовно викладено методику обліку доходів, видатків і виробничих витрат бюджетних установ, фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати та страхування, необоротних активів, запасів, власного капіталу, а також висвітлено вимоги щодо інвентаризації активів і зобов'язань установ.

   Враховано всі зміни в обліку станом на 1.11.2008 р.

   До посібника увійшли основні чинні нормативні матеріали, що регламентують методику бухгалтерського обліку в установах бюджетної сфери.

   Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації галузі знань «Економіка та підприємництво».

Останнє оновлення на Четвер, 08 жовтня 2009, 12:37
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 257 з 283