05 | 08 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Маркетинг гостиничных услуг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 26 листопада 2009, 16:49
Image

   Турковский Марек

   Маркетинг гостиничных услуг: Учеб.-метод, пособие: Пер. с польск. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 296 с: ил. — Пер. изд.: Marek Turkowski. Marketing uslug hotelarskich. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa, Rzeczpospolita Polska, 2003.

   ISBN 5-279-03099-6

   Проанализированы характеристики гостиничных услуг как рыночного продукта с позиций маркетинга (качество, цена, способы рекламы, продви­жения и продажи и т.п.), иллюстрированные 145 примерами удачных и не­удачных решений, а также вопросы организации маркетинговых исследова­ний для обеспечения и поддержания эффективности работы гостиницы.

   Для владельцев и менеджеров гостиниц, а также преподавателей и сту­дентов учебных заведений, готовящих специалистов для сферы гостинично­го бизнеса. Представляет интерес и для широкого круга читателей, интересую­щихся туризмом.

Останнє оновлення на Четвер, 26 листопада 2009, 16:49
 
Психология эмоций PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 26 листопада 2009, 16:39
Image

   Изард К. Э.

   Психология эмоций. — СПб.: Питер, 2007. — 464 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»), ISBN 978-5-314-00067-0 5-314-00067-9

   Имя Кэррола Э. Изарда, одного из создателей теории дифференциальных эмоций, известно каж­дому психологу. «Психология эмоций» (1991) является расширенной и переработанной версией его книги «Эмоции человека» (1978), которая стала у нас в стране одним из базовых пособий по курсу психологии личности. В «Психологии эмоций» Изард анализирует и обобщает огромное количество новых экспери­ментальных данных и теоретических концепций, вошедших в научный обиход в последние десятилетия, на протяжении которых наука об эмоциях стремительно эволюционировала. Рекомендуется изучающим психологию личности, социальную, когнитивную, клиническую психологию.

Останнє оновлення на Четвер, 26 листопада 2009, 16:40
 
Політологія: наука про політику PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 22 жовтня 2009, 14:16
Image

   Горлач М. I., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.I. Грибан, В.Г. Кремень — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 840 с. - ISBN 978-966-364-836-1.

   Підручник спроба систематизованого викладення курсу науки про політику політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб'єктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу. Основною лінією через підручник проходить думка про людину як суб'єкт влади і політики. Визначені місце і роль людини, особи як суб'єкта влади і політики в політичному житті суспільства. Розглядаються політичні проблеми національного відродження України.

   Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів.

   Врахований досвід вивчення науки про політику у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії, України.

   Розраховано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів

Останнє оновлення на Четвер, 22 жовтня 2009, 14:27
 
Основи психології і педагогіки PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 22 жовтня 2009, 14:15
Image

   Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, A.M. Baщенко; За ред. А.В. Семенової. 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 341 с.

   ISBN 978-966-346-346-9

   Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психологи і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість тау правління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонського процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використа­них і рекомендованих джерел.

   Для студентів непедагогічних спеціальностей, викладачів, усіх, хто цікавиться психологією і педагогікою.

Останнє оновлення на Четвер, 22 жовтня 2009, 14:15
 
Інженерне обладнання будівель PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 22 жовтня 2009, 14:11
Image

   Кравченко В.С., Саблій Л.А., Давидчук В.І., Кравченко Н.В.

   Інженерне обладнання будівель: Підручник / За ред. В. С. Кравченка. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 480 с

   ISBN 978-966-370-097-7

   У підручнику розглянуто питання влаштування, проектування та експлуатації інженерного обладнання будинків і споруд, а саме: мережі і споруди водопостачання і каналізації населених міст; санітарно-технічні системи житлових будинків та промислових об'єктів; основи формування теплового режиму будинків і вимоги до повітряного середовища приміщень; системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газо- та енергопостачання будинків різного призначення; вертикальний транспорт. Описані принципи роботи інженерних систем будинків, конструкції обладнання і мереж, основи розрахунку та розміщення цих систем і, крім того, наведені шляхи підвищення ефективності роботи систем інженерного обладнання за рахунок застосування прогресивних рішень і використання сучасного обладнання з метою забезпечення максимальної комфортності житла та оптимальних умов робочих місць при економії паливно-енергетичних ресурсів та раціональних витратах води.

   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та інших будівельного профілю.

Останнє оновлення на Четвер, 22 жовтня 2009, 14:11
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 256 з 283