27 | 09 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Гостиничное хозяйство PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 09 грудня 2009, 12:31
Гостиничное хозяйство

   Байлик С. И. Гостиничное хозяйство : учебник [для студ. высш. учеб. заведен.] / С. И. Байлик. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Дакор, 2009. - 368 с. - Библиогр. с. : 359-361. - ISBN 978-966-8379-55-0.

   В учебнике содержится актуальная информация относительно обеспеченности гостиничными местами регионов мира, включая Украину. Разработаны приемы размещения гостиниц в планировочной структуре городов. Изложены вопросы функциональной организации зданий гостиниц. Рассмотрены технологии приема и обслуживания туристов в гостинично-ресторанных комплексах. Уделено должное внимание вопросам культуры поведения обслуживающего персонала, этике делового общения в сфере гостинично-ресторанного сервиса. Изложена информация по подготовке Украины к проведению Евро-2012.

   Учебник рекомендован студентам, обучающимся по специ­альностям: «гостинично-ресторанное дело», «менеджмент гостиничного, курортного и туристского сервиса», а также «туризм».

Останнє оновлення на Середа, 09 грудня 2009, 12:32
 
Фінанси підприємств PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 03 грудня 2009, 16:50
Фінанси підприємств

   Філімоненков О. С, Дема Д. I.

   Фінанси підприємств: Підручник. - К.: Алерта, 2009. - 496 с.

   ISBN 978-966-2183-36-8

   Підручник написаний відповідно до діючої програми курсу "Фінанси підприємств". У ньому розглядається сутність фінансів підприємств, принци­пи їх організації, сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання, сутність фінансових результатів, їх види, порядок фор­мування і розподілу, сутність податків, їх класифікація, порядок розрахунку і сплати в бюджет, організація оборотних активів і кредитування підприємств, сутність капітальних вкладень, їх види, порядок здійснення і фінансування, сутність фінансового планування, його види і їх характеристика, зміст і порядок складання фінансового плану підприємства та ін.

   При розкритті питань, що розглядаються, використовувалися відповідні законодавчі і нормативні документи (з урахуванням їх змін і доповнень), що регулюють фінансову діяльність підприємств.

   Для студентів економічних вищих навчальних закладів. Може бути корисним і для практичних робітників, які займаються питаннями економіки, бухгалтерського обліку та оподатковування підприємств.

Останнє оновлення на Четвер, 03 грудня 2009, 16:53
 
Пищевая химия PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 03 грудня 2009, 16:48
Пищевая химия

   Пищевая химия / Нечаев А. П., Траубенберг С. Е., Кочеткова А. А. и др. Под ред. А. П. Нечаева. Издание 4-е, испр. и доп. — СПб.: ГИОРД, 2007. — 640 с.

   ISBN 5-98879-011-9

   В книге рассматривается химический состав пищевых систем, его полноценность и безопасность; приводятся основные превращения макро- и микронутриентов в технологическом потоке, фракционирование и модификация компонентов продуктов питания; пищевые и биологически ак­тивные добавки; медико-биологические требования к безопасности про­дуктов питания. Рассматриваются основы рационального питания.

   Учебник будет полезен специалистам, работающим в системе пище­вых и перерабатывающих отраслей АПК, и в системе сертификации и стан­дартизации продуктов питания.

Останнє оновлення на Четвер, 03 грудня 2009, 16:48
 
Інформаційні системи підприємств малого бізнесу PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 03 грудня 2009, 16:46
Інформаційні системи підприємств малого бізнесу

   А.П. Сиротинська, І.Д.Лазаришина

   Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 264 с

   ISBN 978-966-364-603-9

   Навчальний посібник присвячений питаниям автоматизованої обробки економ­ічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних систем. Розглянуто методику роботи із програмами „1С: Бухгалтерія" конфігурації „Бухгалтерський облік для України", „Парус-Шдприємство", „Парус-Зарплата".

   Авторами представлені методичні аспекти обробки облікових даних підприємств малого бізнесу у спеціалізованих проірамних продуктах. Розглянуті найбільш актуальні питания налагодження та підготовки проірам до роботи, автоматизації обліку фінапсово-розрахункових операцій, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, розрахунків з дебіторами, кредиторами і працівниками, формування регістрів та звітності.

   Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів інсти­тутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників підприємницьких структур, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на Четвер, 03 грудня 2009, 16:46
 
Санація підприємств PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 03 грудня 2009, 16:43
Санація підприємств

   Карпунь І.Н.

   Санація підприємств: Підручник. Львів: "Магнолія 2006", 2008. - 448 с

   ISBN 978-966-2025-43-9

   Підручник "Санація підприємств" започаткований як базовий курс дисципліни, що інтенсивно розвивається в і орні економічних наук; присвячений висвітленню логіки і принципів управління процесами фінансової санації та банкрутства суб'єктів господарю­вання. На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обґрунтовано концептуальні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний міст та нормативно-методнчне забезпечення процесів санації в Україні. Докладно з'ясовано законодавчі акти щодо банкрутства й ліквідації боржників. Особливу увагу приділено складанню програми та плану санації, забезпеченню джерел фінансування та маневрам кредиторів (банків) у відносинах і фінансово неспроможними підприємствами-боржниками, а також розглянуто особливості санаційних заходів банківських установ. Значну увагу приділено методиці санаційного аудиту, організації контролінгу та основнім домінантам запобігання кризовим явищам на підприємствах.

   Адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям і практикам, які спеціалізуються в даній галузі.

Останнє оновлення на Четвер, 03 грудня 2009, 16:44
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 254 з 283