05 | 08 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Стратегічне управління PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 09 грудня 2009, 12:42
Стратегічне управління

   Мізюк Б. М.

   Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 392 с

   ISBN 966-8340-57-4

   Стратегічне управління, що розглядається як діяльність вищого керівництва в конкурентному середовищі ринкової економіки, становить важливу складову менеджменту підприємства. В підручнику комплексно охоплено становлення та розвиток стратегічного управління, основні процеси формування та реалізації стратегії.

   Розглянуті конкретні моделі основних видів стратегій підприємства, розкрита концепція прийнятого ризику стратегічних рішень, математичні моделі та управління ризиком в циклічному процесі розробки та виконання стратегії. Приділена увага інформаційному забезпеченню стратегічного управління. Розкрита інформаційна природа управління та організація інформаційного забезпечення прийняття стратегічних рішень на базі сучасних інформаційних технологій.

   Для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, менеджерів, підприємців.

Останнє оновлення на Середа, 09 грудня 2009, 12:42
 
Бюджетування на підприємстві PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 09 грудня 2009, 12:40
Бюджетування на підприємстві

   Кузьмін О. Є., Мельник О. Г.

   Бюджетування на підприємстві. Навчальний посібник. К., Кондор, 2008 р.-312 с.

   ISBN 978-966-351-188-7

   У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування, етапи його реалізації, участь в системі управління підприємством. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування на підприємствах, розкрито проблеми, пов'язані із його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування як управлінської технології (бюд­жетного планування, організування, мотивування, контролювання та регулю­вання). Висвітлено зарубіжний досвід та виокремлено особливості здійснення бюджетування на вітчизняних підприємствах. Навчальний посібник містить також практикум з бюджетування на підприємствах, що дозволить повніше засвоїти теоретичну частину курсу.

   Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей напрямку "Економіка і підприємництво" при вивченні дисциплін "Управлінський облік" ("Контроллінг") та "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання", для аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців.

Останнє оновлення на Середа, 09 грудня 2009, 12:41
 
Міжнародний туризм і сфера послуг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 09 грудня 2009, 12:39
Міжнародний туризм і сфера послуг

   Мальська М. П., Антонюк II. В., Ганич II. М.

   Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. — К.: Знання, 2008. 661с.

   ISBN 978-966-346-327-8

   У підручнику розглянуто міжнародний туризм як суспільний феномен та індустрію, його види і чинники, що впливають на туристичний рух. Проаналізовано індустрію міжнародного ринку та її складові. Викладено засади та світовий досвід менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, описано поняття та різновиди світового туристичного ринку й механізми його регулювання.

   Призначено для студентів напряму "Туризм та менеджмент організацій (менеджмент туристичної індустрії)", слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників туристичної сфери, органів місцевого самоврядування.

Останнє оновлення на Середа, 09 грудня 2009, 12:39
 
Економіка підприємства, Березін О. В. PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 09 грудня 2009, 12:35

Економіка підприємства

Березін О. В.

Економіка підприємства: навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. — 390 — (Вища освіта XXI століття).

ISBN 978-966-346-548-7

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. У посібнику висвітлюються актуальні проблеми становлення та розвитку підприємств різних галузей еко­номіки. Поряд із загальнотеоретичними розглядаються практичні аспекти їх функціонування, шляхи підвищення ефективності вико­ристання ресурсів, управління виробничо-комерційною діяльністю. До окремих розділів у кінці книги наведено ілюстративно-табличний матеріал, що допоможе краще опанувати дисципліну "Економі­ка підприємства".

Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також керівникам підприємств, економістам-практикам, менеджерам, усім, хто цікавиться економічними питаннями функціонування підприємств в Україні.

Останнє оновлення на П'ятниця, 29 листопада 2019, 11:03
 
Економіка підприємства: практикум PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 09 грудня 2009, 12:33
Економіка підприємства

   Березін О.В., Бутенко Н.В.

   Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. К. : Знання, 2009. — 254 с.

   ISBN 978-966-346-647-7

   У посібнику наведено практичні завдання для аудиторних за­нять, які дають змогу студентам самостійно вивчати навчальну дисципліну "Економіка підприємства" та здійснювати перевірку засвоєних знань. Наведено також запитання для контролю знань з окремих тем, ключові терміни та поняття, перелік рекомендова­ної літератури. Посібник устаткований необхідними таблицями. В окремому розділі подано приклади розв'язання типових завдань. За структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Економіка підприємства" та вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

   Для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на Середа, 09 грудня 2009, 12:36
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 253 з 283