20 | 01 | 2021
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Фінансовий облік у банках PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:50
Фінансовий облік у банках

   Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.

   Фінансовий облік у банках: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. -424 с.

   ISBN 978-611-01-0048-9

   Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Фінансовий облік у банках» для студентів спеціальності «Банківські процеси і технології». У ньому викладено теоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного обороту та інших.

   Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його засто­сування в Україні.

   Для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, викладачів, практичних працівників банківської та фінансової сфер.

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:50
 
Статистика PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:48
Статистика

   Мармоза А.Т. Статистика: підручник [для студентів вищ. навч. закладів] / А. Т. Мармоза. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2009. - 896 с. : табл. - Бібліогр. с. 889-890. - ISBN 978-966-373-504-7.

   Розглянуто предмет і метод статистики, статистичне спостереження, застосування статистичних групувань, абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації, рядів динаміки, індексів, вибіркового, дисперсійного і кореляційного методів при вивченні стану та розвитку сільського господарства.

   Висвітлено методологію збирання і аналізу статистичних даних про земельні ресурси, рослинництво, тваринництво, основні фонди, механізацію сільського господарства, трудові ресурси, собівартість продукції, валову і товарну продукцію. Значна увага приділена економіко-статистичному аналізу даних по сільському господарству.

   Окрема частина підручника присвячена основам соціально-економічної статистики, зокрема предмету і методу соціально-економічної статистики, системі національних рахунків, статистиці населення і рівню життя населення.

   Для студентів, викладачів, аспірантів і магістрів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:49
 
Правознавство PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:40
Правознавство

   Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. СМ. Тимченка, Т.О. Коломоєць. - 2-ге вид., стер.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. - 554 с

   ISBN 978-966-680-293-7

   Навчальний посібник з правознавства містить основні положення з курсів теорії держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного та інших галузей права. Посібник підготовлений на ґрунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України.

   У навчальному посібнику зроблений акцент на ключові для кожного розділу категорії. В кінці розділів подаються тести для самоконтролю та рекомендована література.

   Розрахований на студентів неюридичних спеціальностей ви­щих навчальних закладів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:46
 
Податкова система PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:38
Податкова система

     Педченко Н.С.

   Податкова система: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010.-190 с

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2010, 18:39
 
Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 01 квітня 2010, 17:14

Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики

Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. -К.:НІСД, 2009. -224 с.

ISBN 978-966-554-101-1

Біла книга державної політики «Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни» підготовлена науковцями Національного інституту стратегічних досліджень із залученням авторитетних фахівців, представників громадських організацій та недержавних аналітичних центрів у межах виконання комплексного науко­вого проекту «Проект щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України».

У книзі зосереджено увагу на аналізі конституційних ініціатив Президента Укра­їни Віктора Ющенка, запропонованих у щорічному посланні до Верховної Ради України у 2009 році, визначено ключові проблеми суспільно-політичного, соціально-економічного, регіонального, зовнішньополітичного, гуманітарного та соціокультурного розвитку країни, запропоновано ініціативи щодо їх вирішення та окреслено очі­кувані результати. Також подано результати всенародного обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», внесеного Президентом України до Верховної Ради України 31 березня 2009 року та винесеного на всенародне обговорення Указом Президента України від 25 серпня 2009 р. № 671.

Для широкого кола фахівців, науковців, політиків, державних службовців.

Останнє оновлення на Понеділок, 18 лютого 2019, 09:01
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 253 з 294