09 | 04 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчо­вих продуктів PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 04 лютого 2009, 13:51

   Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрісвич Л.Р.

   Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчо­вих продуктів: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 441 с

   У посібнику наведені дані щодо білків, ліпідів, вуглеводів, ві­тамінів, мінеральних речовин, їх значення в харчуванні людини, рекомендовані середні норми в добових раціонах. Надається хара­ктеристика особливостей харчування різних верств населення (ді­тей та підлітків, людей похилого віку, студентів, різних профе­сійних груп населення, людей, що контактують із шкідливими чинниками, та людей , що потребують дієтичного харчування).

Останнє оновлення на Середа, 04 лютого 2009, 13:52
 
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:17

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності

Хомутснко В. П., Немченко В. В., Луценко І. С.

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 474 с 

У навчальному посібнику головна увага зосереджена на розгляді сутності фінансів зовнішньоекономічної діяльності і їх ролі в інтеграційних процесах. Для цього у посібнику розглядаються проблеми системи управління фінансами зовнішньоекономічної діяльності, механізм митного регулювання та валютно-фінансовий механізм ЗЕД, фінансово-кредитні умови зовнішньоекономічних угод та оподаткування, зовнішні позики суб'єктів реального сектору економіки та платіжний баланс як макроекономічний індикатор ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни, а також багато інших актуальних питань, пов'язаних ;і вступом України до СОТ.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, на всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньоекономічної діяльності.

Останнє оновлення на Понеділок, 18 лютого 2019, 09:09
 
Банківські операції PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:15

Банківські операції

Банківські операції: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2008. — 608 с.

Викладена методика здійснення банківських операцій, пов'язаних із форму­ванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвестиційною дія­льністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації І ліцензування комерцій­них банків, забезпечення їх фінансової стійкості.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей «Фі­нанси і кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік», аспірантів, ви­кладачів, спеціалістів банківської системи.

Останнє оновлення на Вівторок, 28 січня 2020, 10:18
 
Безпека життєдіяльності PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:12

   Пішак В. П., Радько М. М., Воробйов О. О., Бабюк А. В., Романів Л. В. Б402 Безпека життєдіяльності: Підручник / За редакцією Радька М. М. -Чернівці: Книги ХХІ, 2008. - 360 с

  У підручнику системно викладені основні положення дисципліни БЖД. Розглядаються теоретичні, медико-біологІчні основи БЖД, принципи забезпечення безпеки, ідентифікація небезпек, які оточують і супроводжують людину протягом усього життя, міри захисту від них. Розкриваються особливості захисних дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

   Для курсантів, слухачів, студентів та викладачів, які вивчають і викладають БЖД, працівників різних галузей.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 14:12
 
Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 14:10

   Мирончук В. Г., Гулий I. С, Пушанко М. М. та ін.
   Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості / За рсд. В. Г. Мирончука. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 648 с.

   Розглянуто теоретичні основи технологічних процесів, що мають місце в переробній і харчовій промисловості. Приводиться призначення, будова, принцип дії та основні розрахункові залежності типового технологічного обладнання, згрупованого за функціональним призначенням.

   Для ефективного засвоєння та використання матеріалу в практичній діяльності майже в усіх розділах підручника приведені конкретні приклади розрахунку обладнання.

   Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів IIIIV рівня акредитації, що готують спеціалістів для переробної та харчової промисловості за спеціальністю "Обладнання переробних і харчових виробництв" професійно-освітнього напрямку "Інженерна механіка" і "Харчова технологія та Інженерія".

   Також може бути використаний інженерно-технічними працівниками підприємств переробних і харчових виробництв.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 14:11
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 251 з 266