01 | 10 | 2020
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Збірник рецептур PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:54
Image

   Ростовський В. С, Дібрівська Н. В., Пасенко В. Ф.

   Збірник рецептур. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 324 с

   ISBN 978-966-364-995-5

   У книзі наводяться рецептури й технологія приготування принципово нових фірмових страв і кулінарних виробів, придуманих, розробленими й впроваджених кращими кулінарами, майстрами-кухарями й майстрами-кондитерами системи Укрпотребсоюзу всіх регіонів України. У створенні нових кулінарних виробів активну участь брали працівники Вінницької, Чернігівської, Івано-Франківської, Черкаської, Чернігівської й інших областей України.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 14:16
 
Економічна історія зарубіжних країн PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:52
Економічна історія зарубіжних країн

   Уперенко М.О., Кузнецов Е.А., Деречин В.В., Леоненко П.М., Юхименко П.І. та інші.

   Економічна історія зарубіжних країн. Навчальний посібник. За редакцією доктора економічних наук, професора Уперенка М. О. - Харків: Бурун Книга, 2009. - 560 с

   ISBN 978-966-8942-41-9

   У навчальному посібнику висвітлюється розвиток господарства провідних країн світу від стародавніх часів до сучасності. Його професійно-орієнтований зміст включає нову історико-економічну інформацію, націлюючи студента на її творче осмислення та використання. Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів еконо­мічних вузів та факультетів.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:52
 
Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:49
Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства

   Іванова О.В.

   Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства : підручник / О. В. Іванова, Т. В. Капліна. - Суми : Уні­верситетська книга, 2010. - 399, [1] с

   ISBN 978-966-680-482-5

   У підручнику висвітлено широке коло питань щодо організації раціо­нального санітарного режиму закладів ресторанного господарства, ситуаційних фахових завдань, пов'язаних з науково обґрунтованими санітар­но-гігієнічними вимогами до технологічного процесу виробництва, реа­лізації готової кулінарної продукції, заходів профілактики харчових отруєнь, оцінки якості харчових продуктів.

   Для студентів вищих навчальних закладів кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.091711 «Харчова технологія та інженерія» професійного спрямування «Технологія харчування» і 6.14010 «Готельно-ресторанна справа».

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:49
 
Управління ресурсами та витратами PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:47
Управління ресурсами та витратами

   Іванюта II. 15., Лугіиеька О. II.

   Управління ресурсами та витратами: Навч. посіб. /За ред. д.е.и., проф. Іванюти С.М. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. 320 с

   ISBN 978-966-36/I-970-2

   У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні основи управління ресурсами і витратами на підприємстві в ринковій економіці господарювання в період інтеграційних перетворень. Систематизований матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати методи ефективного та раціонального прийняття управлінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Буде корисний для студентів вищих навчальних .закладів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, а також для практичних фахівців.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:47
 
Банківські інновації PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2010, 13:44
Банківські інновації

   Єгоричєва С.Б.

   Банківські інновації. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 208 с

   ISBN 978-611-01-0039-7

   У навчальному посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківський сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій - вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінансових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал ілюструється приклада­ми із сучасної банківської практики.

   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, банківських працівників.

Останнє оновлення на Понеділок, 08 лютого 2010, 13:44
 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 251 з 283