24 | 01 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва

Останні виставки
Останні новини
Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 лютого 2014, 16:02

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва   Верига Ю. А. Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва [текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець -К. : «Центр учбової літератури», 2014. — 272 с
   ISBN 978-617-673-270-9

   Навчальний посібник підготоапено відповідно до навчальної програми дисципліни «Об¬лік і звітність суб'єктів малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні засади здійс¬нення господарської діяльності суб'єктами малого підприємництва, порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та форм ведення бухгалтерського обліку. Висвітлено особливості організації й методики обліку активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів суб'єктами малого підприємництва. Розкрито склад, структуру, порядок складання і подання звітності суб'єктів малого підприємництва.
   До кожної теми запропоновано методичні поради до вивчення теоретичного матеріалу, наведено перелік питань та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, термінологічний словник, а також тести для самоконтролю знань, що сприяєтиме набуттю, закріпленню та поглибленню теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни. Запропоновано теми рефератів, підготовка яких дозволить розкрити науковий потенціал фахівців з обліку і аудиту.
   Матеріал навчального посібника орієнтований на студентів та викладачів вищих навча¬льних закладів, та буде корисним працівникам бухгалтерського обліку та підприємцям, аспірантам.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
«Фэйс-контроль». Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP клиентами
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки