25 | 05 | 2020

Останні виставки
Останні новини
Основи економічної теорії PDF Друк e-mail

Основи економічної теорії

Дзюбик С. Д., Ривак О. С.

Основи економічної теорії: Навч. посіб. ‒ 2-ге вид., переpo6. i доп. К.: Знання 2008. ‒ 491 c.

ISBN 978-966-346-382-7

Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, питаннями для самоконтролю засвоєних знань. Найважливіша перевага посібника ‒ поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу. Матеріали посібника апробовані авторами в курсах лекцій, прочитаних слухачам Національної академії державного управління при Президентові України, студентам Львівського національного університету імені Івана Франка, ряду інших навчальних закладів. Друге видання перероблене і доповнене.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто бажає здобути або поглибити свої знання в галузі економічної теорії.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Искусство обращения с людьми: управленческая этика
Архітектоніка профільної освіти
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки