14 | 10 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Останні виставки
Останні новини
Фінансовий облік ІІ PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 10:35

Фінансовий облік ІІ

Прохар Н. В.

Фінансовий облік ІІ : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / ступеня бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ПУЕТ / Н. В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 230 с.

Навчальна дисципліна «Фінансовий облік ІІ» є профілюючою у системі підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / ступеня бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит».

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок ведення фінансового обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів і складання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Психологический прессинг
Планування маркетингу
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки